• Kategoriler: Tarih

  Gırnata’ya giren Hıristiyanlar, Haçlı taassubu ile İslâm kültür ve medeniyetinin en güzel yerlerinden biri olan Endülüs’ü yakıp yıktılar. Sanat harikası câmileri tahrib ettiler. Bir kısmını kiliseye çevirdiler. Beş yüz bin el yazması eser, Ferdinand tarafından meydanda yakıldı. Böyle ilim düşmanları tarihte pek nadir görüldü. Müslüman halka muameleleri de çok zâlimâne oldu.

 • Kategoriler: Oruç

  Şüphesiz Allah-û Teâlâ hazretleri bir hâkimi mutlaktır. O’nun kullarına emrettiği […]

 • Gücü yeten ve fırsatı olan herkese Allâh (c.c.)’un Beyti’ni haccetmek farzdır. Bu İslâm’ın bir şartıdır. Allâh (c.c.): “Haccı da, umreyi de Allâh için tamamlayın…” (Bakara s. 196) buyurmuştur ve herhangi bir sayı ile sınırlamamıştır.

 • Kategoriler: Oruç

  * İstişarede doğru söyle ki, rey doğru olsun… * Dostuna […]

 • Kategoriler: Tarih

  Mora Yarımadası’nın merkezi Tripoliçe’de o gün neler yaşandığını Yunan isyânı liderlerinden Teodoros Kolokotronis hatıratında şöyle anlatıyordu: “Şehrin içinde katliam başlamıştı. Atım, şehrin surlarından saraya varana dek cesetlerden dolayı yere basmadı… Bizimkiler içeri girdi, Cuma gününden Pazar gününe değin erkek, kadın, çocuk demeden önüne geleni boğazladı. Tam 32 bin kişinin öldürüldüğü haber verildi…”

 • Kategoriler: Oruç

  Cenâb-ı Hakk (c.c.) buyuruyor: “O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, […]

 • Kategoriler: İslam Ahlakı

  Mü’minlere sû-i zan etmekten, yani bir kimseyi mutlak kötü olan bir fiiline veya durumuna şâhid olmaksızın, küçük bir kötü fiili, durumu veya sözünden ötürü şüphe ve yetersiz bilgiyle hareket edip kötüye nispet etmekten sakınarak mümkün olduğu müddetçe iyiye yormalıdır.

 • Kategoriler: Oruç

  MÜSTEHAB: Lügatte sevilmiş şey demektir. Istılahta: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in […]

 • Kategoriler: Peygamberler

  İbrâhim (a.s.)’ın babası Âzer: “Artık oğlumuzu şehire götürmekte bir tehlike yok, alınan bütün tedbirler kaldırıldı. Nemrûd’un da endişesi zail oldu. Hattâ O’nu Nemrûd’un mâiyetine bile verebiliriz.” dedi.

 • Kategoriler: Oruç

  ” Kim oruçlu iken (sehven) yer; yahut içerse oru­cunu bozmayıp […]

 • Kategoriler: Peygamberler

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Şüphesiz ki ben, her dinden geçip, müslim ve muvahhid olarak, yüzümü, o gökleri ve yeri yaratan Allâhü Teâlâ’ya döndüm. Ben, müşriklerden değilim.” (En’âm s. 79)

 • Kategoriler: Oruç

  Bilerek yeyip içilen ve oruca münafi olduktan hal­de yapılan şeyler, […]

Uygulamamızı hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.

Uygulamamızı

hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.