Allâh (c.c.) bir müslümana günlük yaşantısında muhtaç olduğu ilimleri öğrenmesini farz-ı ayın kıl-mıştır. Efendimiz (s.a.v.)’de: “İlim taleb etmek her müslümana farzdır” hâdîs-i şerîfi ile bunu beyân buyurmuşlardır. İlim öğrenmenin en önemli yolla-rından birisi olan kitap okuma alışkanlığı günümüz-de son derece azalmıştır. Mevlâna Takvimi bu ek-sikliği giderebilmek amacıyla siz okuyucularımıza her bir yaprağı titiz bir çalışma sonucu meydana getirilmiş olan bu kıymetli eseri sunmaktadır.

Mevlâna Takvimi; Ehl-i Sünnet İnancı’nın ana esâsları, fıkıh, siyer, sahâbe hayatı gibi her müslümanın bilmesi gereken temel İslâmî konuları içeren yazılardan oluşmaktadır. Mevlâna Takvimi bu temel konuların belli bir mantık silsilesi içersinde takvime paylaştırılması, bunun yıllar boyu birikimli olarak devam ettirilmesi sonucu oluşan ve yazılarında kaynak belirtilen güvenilir bir eserdir. Bu sayede Mevlâna Takvimi’ni devamlı takip eden okuyucunun onlarca muteber kitabın özünü kavraması hedeflenmektedir.

İslâm’ın her zaman olduğu gibi günümüzde de bütün saflığıyla yaşanabileceğini, bir asra yakın süren ömürleri boyunca sünnet-i seniyyeden zerre kadar ayrılmayarak isbatlayan Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’a ve onun yetiştirip “ihvâna kılavuz” olarak tayin ettiği mânevi görevlisi; bütün ömrü boyunca Cenâb-ı Hakk’ın: “İçinizde iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun.” emri gereğince büyük küçük demeden her türlü irşâd faaliyetinde bulunan ve bu takvimin hazırlan-masında maddi-mânevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’e en samimi duygularımızla teşekkürü bir borç biliriz.

Okuyucularımız tarafından “Kitap gibi tak-vim” olarak tanımlanan ve 48 yılın birikimiyle hazırlanın bu takvimden istifâde etmenizi diler, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederiz.

Uygulamamızı hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.

Uygulamamızı

hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.