• 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Âzam (r.a.), kendisine teklif edilen kadılık görevini ve devlet hazinesi bakanlığını kabul etmediğinden dolayı uğradığı çeşitli baskı ve zulümlere katlanarak âhiret sorumluluğu korkusundan dünyevî cezaları yeğler ve küçümserdi.

 • 27 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.

  Saîd b. Zeyd (r.a.) uzun boylu olup, esmere çalan bir ten rengi vardı. Güzel huylu, sakin tabiatlı vera’ ve takvâ sahibi bir kimseydi. Zühd ve tevazu sahibi, derinlemesine dindarlığı olan bir zât idi. Saîd b. Zeyd (r.a.) ilk müslüman olanlarla birlikte müslüman oldu.

 • 24 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dört hak mezhebi reddeden, müçtehid olmadığı halde şer’i delilleri sözde kitap ve sünnetten veya meâllerden çıkarmak sevdasında olan kimselerin büyük bir gaflet ve delâlet içerisinde oldukları şüphesizdir.

 • 15 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kısım insanlar anlayabildiği kadarıyla şeriata uyar. Şeriat sahibi nereye yürürse oraya yürür, nerede durursa orada durur. Muhammedî fiillerden en küçük bir şey terketmeksizin bütün gayretini ve himmetini sarfeder. İşte orta yol ve sünnet budur.

 • 29 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm, herbiri batılı ilim adamları tarafından araştırma konusu yapılan tıp, astronomi, jeoloji, botanik gibi çeşitli bilim dallarına temel teşkil edecek bilgiler vermektedir. Özellikle insan sağlığını ilgilendiren tıbbî konular önemli bir yer tutmaktadır.

 • 17 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Mezhebi kabul etmeyen insanlar, müslümanların müctehid imâmlardan herhangi birini taklid ederek helâl ve haramla ilgili hükümleri öğrenebileceği bu kitaplardan uzaklaştırmak suretiyle, ictihâd etmek ve şeri delilleri araştırmak ve incelemekle yükümlü tuttuğunuz zaman, bu müslümanlara açıkça şöyle demiş olursunuz: Allâh (c.c.)’nın hükümleriyle ilgili herhangi bir problemle karşılaştığınızda kendi şahsi kanaatiniz yönünde hareket etmeniz yeter.

 • 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ashâb-ı Kirâm’dan İmran bin Husayn (r.a.)’den şöyle rivâyet edilir: “Kur’ân indirildi. Resûlullâh (s.a.v.) de sünnetleri işlemeği sünnet kıldı. Sünnetleri işlemekte bize tâbi olunuz, uyunuz. Vallâhi bunu yapmazsanız dalâlete düşer, doğru yoldan saparsınız” (Ahmed ibn Hanbel) diye buyurmuştur.

 • 20 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Mis‘ar b. Kidam İmâm Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in gece ibâdetini şöyle anlatır: “Onu sabah namazını kılarken gördüm. Namazdan sonra öğle namazına kadar diğer insanlarla birlikte ilimle meşgul oldu. Öğle namazından sonra ikindiye, daha sonra akşama ve yatsıya kadar tekrar ilimle meşgul oldu.

 • 11 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in babası Sâbit genç abid ve zahitti. Bir gün su kanalından abdest alırken suda gördüğü bir elmayı alıp yedi. Abdest aldıktan sonra tükürdüğünde ise tükrüğünün kanlı olduğunu gördü ve kendi kendine; “Herhalde yediğim haram olmalı, yoksa tükrüğümün rengi değişmezdi” dedi

 • 20 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kaynaklar İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in kendisinden her isteyeni ve ihtiyaç sahiplerini boş çevirmeyecek şekilde cömert olduğunu ittifâkla kaydederler.

 • 17 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kötü alim(!)ler eşkiyadan, yol kesicilerden daha kötüdür. Çünkü yol kesici, insanın dünyasına kasd eder, ama bu bozuk hocalar, insanın îmânına kasd ederler. Onlar namaz ve oruçta bile gevşeklik gösterirler. Haram ve günâhları âdet edinirler.

 • 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Hanîfe (r.a.)’e talebelik yapan İmâm Ebû Yusuf, fakih ve müçtehid bir âlimdir. Başta Yahya b. Maîn ve Ali b. el-Medînî olmak üzere her asırda birçok âlim onun itimada şayan olduğunu zikrederek övgüyle bahsetmiştir.

 • 30 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Dinden Sapmaya Bir Örnek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ehl-i Sünnet […]

 • 22 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kurtuluş Gemisi: Sünnet Kurtuluş Gemisi: Sünnet başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 10 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Fıkhî Mezheplerin Önemi  Fıkhî Mezheplerin Önemi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 28 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kadınların Cemaate Gelmeleri Gerekir mi? Kadınların Cemaate Gelmeleri Gerekir mi? […]

 • 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Azam Ebu Hanife (r.a.)’in Hadislere Bağlılığı İmâm-ı Azam Ebu […]

 • 7 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Gerçek Huzûr Allâh (c.c.)’un Hükümlerine Uymakladır Gerçek Huzûr Allâh (c.c.)’un […]

 • 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an ve Sünnettir Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an […]

 • 16 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebu Hanife (r.a.) Şerre Engel Hayra Alamettir Ebu Hanife (r.a.) […]

 • 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh İlmine Sarılınız! İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh […]