İmâm-ı Azam Ebu Hanife (r.a.)’in Hadislere Bağlılığı

İmâm-ı Azam Ebu Hanife (r.a.)’in Hadislere Bağlılığı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Medine’de bir araya geldiklerinde İmâm Bâkır (r.a.), İmâm-ı Âzam (r.a.)’a; “Dedem (s.a.v.)’in dinini değiştiren, hadîsleri terkederek kıyâsı kullanan sen misin?” diye sordu. İmâm-ı Âzam (r.a.); “Böyle bir şey yapmaktan Allâh (c.c.) korusun” diye karşılık verdi. İmâm Bâkır (r.a.)’in; “Hayır sen dedem (s.a.v.)’in dînini değiştirdin” diye tekrar etmesi üzeri-ne Ebû Hanîfe (r.a.); “Ben size karşı sahâbenin Hz. Peygamber (s.a.v.)’e duyduğu saygıyı duymaktayım, ikimiz de layık olduğu yere oturalım da bu meseleyi konuşalım” dedi. Bunun üzerine İmâm Bâkır (r.a.) oturdu. Onun önüne diz çökerek oturan Ebû Hanîfe (r.a.); “Bazı sorular soracağım, bunları bana cevaplamalısın” dedi.

Ebû Hanîfe (r.a.)’in; “Erkek mi yoksa kadın mı daha zayıftır?” sorusuna İmâm Bâkır (r.a.); “Kadın” dedi. Ebû Hanîfe (r.a.); “Ganimette kadın ve erkeğin hisseleri ne kadardır?” diye sordu. İmâm Bâkır bunu; “Erkeğin iki, kadının bir hissesi vardır” diye cevapladı. Bunun üzerine İmâm-ı Âzam; “Bu, deden (s.a.v.)’in belirlediği taksimdir. Eğer ben kıyâsı esas alıp deden (s.a.v.)’in dînini değiştirseydim, kadın daha zayıf olduğu için ganimette erkeğin bir, kadının iki hissesinin olduğunu iddia ederdim.

”İkinci olarak Ebû Hanîfe (r.a.); “Namaz mı daha fazîletli oruç mu?” diye sordu. İmâm Bâkır (r.a.)’ın; “Namaz” diye karşılık vermesi üzerine Ebû Hanîfe (r.a.); “Bu, deden (s.a.v.)’in açıklamasıdır. Eğer ben kıyâsı esas alıp deden (s.a.v.)’in dînini değiştirseydim, kadının hayızdan temizlendikten sonra orucu değil, namazı kazâ etmesini söylerdim” dedi.

Üçüncü olarak Ebû Hanîfe (r.a.); “İdrar mı meni mi daha necistir?” diye sordu. İmâm Bâkır’ın; “idrar” diye karşılık vermesi üzerine Ebû Hanîfe (r.a.); “Eğer ben kıyâsı esas alıp deden (s.a.v.)’in dînini değiştirseydim, idrardan dolayı gusül, meni sebebiyle ise abdest alınmasını söylerdim, fakat kıyâsla senin deden (s.a.v.)’in dînini değiştirmekten Allâh (c.c.)’e sığınırım” dedi. Bu açıklamalar üzerine İmâm Bâkır (r.a.) ayağa kalktı ve Ebû Hanîfe (r.a.)’i alnından öperek ona değer verdiğini ifade etti.

(Muhaddisler Nazarında İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, c. 1, s. 90-91)

Bir Yorum Bırak