• 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Âzam (r.a.), kendisine teklif edilen kadılık görevini ve devlet hazinesi bakanlığını kabul etmediğinden dolayı uğradığı çeşitli baskı ve zulümlere katlanarak âhiret sorumluluğu korkusundan dünyevî cezaları yeğler ve küçümserdi.

 • 13 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

  İmâm Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’in âlimliği Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Bu isim ve künye ile ortaya çıkıp da onun aracılığıyla Allâhü Teâlâ dinime yeniden kuvvet, şan ve şeref kazândıracak, ümmetimin âlimleri içinde hakikat güneşinin kandili olup onun doğmasıyla hidâyet yıldızları olan diğer mezheplerin âlimleri gizlenmek durumunda kalacaktır” diye haber vermesi ve onun vücudunu, bütün yeryüzünün süsü ve bezeği sayması ile tesbit edilmiştir.

 • 9 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  Yaratılmış hiçbir varlık yoktur ki bir gayesi olmasın. Kâinattaki bütün varlıklar insan için, insan da âlemlerin Rabbi olan Allâh (c.c.)’ü tanımak ve O (c.c.)’a ibâdet etmek için yaratılmıştır. İnsanların bu yaratılış gayesinin gereklerini yerine getirebilmeleri için, onlara yol gösterici olarak da, Cenâb-ı Hâkk, peygamberler (a.s.e.)’i göndermiştir.

 • 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dinin esasını ve seçkin sahâbelerin yolunu korumak için yaratılan, din önderlerinin en başta gelenlerinden ve sırlara vâkıf olan yakîn ehlinin en önde giden lideri, Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’dir.

 • 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günümüzde müçtehid imâmların (r.a.e.) eserlerini doğru dürüst bir şekilde okumaktan aciz bazı kimseler, müçtehidlik iddia etmekte ve şer’i hükümleri doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin meâllerinden çıkarmaya yeltenmektedirler.

 • 6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ehl-i Sünnet’in mutlâk müctehîd imâmlarının baş tâcı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretleri’dir. “İmâm-ı Âzam yani ‘En Büyük İmâm’ rütbesini o yüce zâta, Ehli Sünnet imâmları vermişlerdir.

 • 17 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  Fudayl b. İyaz (r.âleyh), İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in Kur’ân, Sünnet veya sahâbe fetvâlarını esas alarak kıyâs yapmakta başarılı olduğunu ifade etmektedir.

 • 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Azam Ebu Hanife (r.a.)’in Hadislere Bağlılığı İmâm-ı Azam Ebu […]

 • 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an ve Sünnettir Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an […]

 • 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh İlmine Sarılınız! İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh […]

 • 22 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

  İyi ve Kötü Alimlerin Farkı İyi ve Kötü Alimlerin Farkı. […]

 • 28 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.

  Ulemayı Sevmek ve Saymak Görevimizdir   Ulemayı Sevmek ve Saymak […]

 • 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı.

  İmamı Azam’ın Büyüklüğü İmamı Azam’ın Büyüklüğü. İmamı Azam şeriatin yüzünden […]

 • 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.

  İmam-ı Azam Hakkında Söylenenler İmam-ı Azam Hakkında Söylenenler başlıklı yazımızı […]

 • 22 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

  Namazları Birleştirmek Caiz mi? Namazları Birleştirmek Caiz mi? başlıklı yazımızı […]

 • 18 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

  Rebiül-Evvel Ayı ve Mevlid-i Şerif Rebiül-Evvel Ayı ve Mevlid-i Şerif. […]

 • 12 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

  Hanefi Mezhebi’nin Ortaya Çıkışı Hanefi Mezhebi’nin Ortaya Çıkışı. Hanefi mezhebi […]