• 16 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir insan buluğ çağına girdikten sonra eğer kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, aile olma hakkı vardır. Bu hak, hayat hakkı kadar önemlidir. Allah Resûlü (s.a.v.), maddi imkânı olmadığı için bu hakkı kullanmayan gençlere o imkânı elde edene kadar oruç tutmasını tavsiye etmiştir.

 • 8 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  İnsan hayatına giren maddî-mânevî her şey insanı etkiler. Hayatta her şeyin hatta teknolojinin bile dinin emirlerine ve kültüre etkisi vardır. Kitle imhâ silâhları buna misâl olarak zikredilebilir.

 • 6 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Fecr-i sâdık doğmuş yani tan yeri ağarmış, sabah namazının vakti girmiş ise, abdest aldıktan sonra sabah namazının iki rek’at sünnetini evinde kıl. Peygamberimiz (s.a.v.) böyle yaparlardı.

 • 5 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Nafile ibâdetlere, istirahâtı düşünmeden devam edilmelidir. Çünkü bunlar Allâhü Teâlâ’ya olan muhabbetin ve yakınlığın anahtarıdırlar. Sıddîkların gözlerinin nurudur

 • 30 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hacamatta maksat, derinin altındaki akıcılığı olmayan kirli kanı ve dokular arasındaki sıvıda biriken atıkları belli yöntemlerle dışarı atmak suretiyle kanın rahatça dolaşmasını sağlamaktır.

 • 24 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  "Kimin de rızkı geciktirilirse, çokça “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ desin” (Taberânî) “Bir kimse istiğfâra devam ederse Allâh ona her darlıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan âzâd eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Tirmizî)

 • 23 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Şevvâl ayında altı gün oruç tutmak, sahîh hadîs ile sabittir. Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutup, ardından Şevvâl ayından da altı gün oruç tutarsa, bir yıl oruç tutmuş gibi olur.”

 • 20 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Nebî (s.a.v.) Allâh (c.c.)’u çok zikredenlerin hesapsız cennete gireceğini söylemişlerdir. Bunlar Azhâb Sûresi’nde de Allâh (c.c.)’u çokça zikreden kadın ve erkekler olarak geçmektedir.

 • 17 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  adir Gecesi 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte Fâtihâ’dan sonra 7 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra da 70 kez istiğfâr edilirse biiznillâh mağfiret olunur. Bu gece bol bol “Sübhanallâhi ve’l hamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” virdine devam edilmelidir. Ayrıca bu gece tesbih namazı kılınması fazîletlidir.

 • 14 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ömer (r.a.)’den rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Allâh (c.c.)’un Kitâb’ından size herhangi bir hüküm verilirse, onunla âmel vâcibdir, terk edildiğinde özür kabûl edilmez. Eğer aradığınız hükmü Allâh (c.c.)’un Kitâb’ında bulamazsanız benim sünnetime tâbi olunuz. Sünnetimde de o hükme âid bir şey bulamazsanız, ashâbımın sünnetine sarılınız. Zirâ ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birinin sünnetine sarılırsanız hidâyete erersiniz..

 • 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Muhtar olan görüşe göre, “Allâh” ism-i şerîfî, İsm-i Â’zam-dır. Eğer biri: “İsm-i Â’zam’ın şartlarından biri, kendisiyle Allâh (c.c.)’a duâ edildiği zaman, duâsı kabul olunur.

 • 2 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbn Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre bir hadîs-i serif’te Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh (c.c.)’dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allâh (c.c.)’un kulu ve Resûlü olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullâh’ı hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buharî, Müslim) 

 • 24 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  (Ramazân Ayı’nın başında veyâ ortasında veyâ sonunda üç kere okunacak duâ.) “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran...

 • 22 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Selmân-i Fârisî (r.a.) bir hadîs-i şerîfi şöyle bildirmiştir: “Resûlullâh (s.a.v.) Şa’ban ayının son günü hutbede buyurdu ki: “Ey müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir gecesi) bin aydan daha hayırlıdır.

 • 14 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  (Bir kimse akar bir suya veya havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağız ve burnuna da su alırsa, gusül vazifesini yerine getirmiş olur.) 

 • 9 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm okuyan kimsenin kırâatten maksadı, kalbindeki yalnızlığı ve sıkıntıyı kaldırmak, dünya üzüntülerini gidermek, Mevlâ’ya kavuşma şevkinin hakkını yerine getirmek, kulluk ahkâmını bilmek ve hizmet âdabında kusur etmemek olmalıdır.

 • 7 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri, zekât toplayarak fakirlere yardımcı olmamız hakkındadır. Birçok kimse bu ahdi ihlâl etmekteler. “Bu çalışmamızın bizlere ne faydası vardır, bizler için yorgunluktan başka bir şey değildir, zekâtlarını ister versinler ister vermesinler, fakirler için niye kendimizi yorup zekât toplayalım” derler.

 • 6 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

  “Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’lin‘âm. Lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l-mürselîn. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azami fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekram. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”

 • 5 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her […]

 • 22 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Çok yemek insana zarardır. Çok uyumak, keder ve zulmettir. Yemeği az olanın, derdi az, sıhhati uzun olur. Sıhhatle tokluk bir arada bulunmaz.

 • 17 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullah (s.a.v.): Recebin yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için, Hâkk Teâlâ, altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Nebî (s.a.v.) üzerine Cebrâil (a.s.)’ın Allâhü Teâlâ tarafından peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür.” buyurdular.