• 10 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûl-i Müctebâ (s.a.v.) Efendimiz: “Misvâkı o kadar çok kullandım ki, dişetlerimi döktüreceğinden korktum.” buyurmuşlardır. (Mecmâ’uz-Zevâid)

 • 3 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  O, Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’i altmış bir defa hatmederdi. Bir hatim gece, bir hatim gündüz, bir hatim de Ramazan boyunca teravihlerde okurdu. Fakat Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Üç günden az zamanda hatmeden tefekkür edemez.” Mecma kitabının yazarı şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Kur’ân-ı Kerîm’i kırk gecede hatmeden çok gecikmiştir.” 

 • 6 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin doğduğu güne sevinmek, o gün yemek yedirmek ve mevlîd-i şerîf okutmanın fazîleti çok büyüktür.

  Hz. Ebûbekir (r.a)’e Komşu Olur Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Hazretleri, buyurdu ki:

  “Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa; o kişi cennette benim refikim (ve arkadaşım)dır.”

 • 30 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rüyada görmek, her Müslümanın özlemidir. Rü’yâ âleminde, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle müşerref olmak; özlenen rü’yâdır. Arzulanan rü’yâdır. Bir ömür boyu hasretle beklenen rü’yâdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Beni rü’yâsında gören kişi hakîkaten beni görmüştür…” (Müslim)

 • 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bismi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm […]

 • 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belâlardan Allâh (c.c.)’un izniyle korunmak için imsâkten önce dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zammı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “Kevser”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “Felâk”; dördüncü rek‘atte 1 “Nâs” sûrelerini okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir.

 • 6 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Oruç, şehvete en büyük kalkan olur. Bu yüzden nefis terbiyesinin ilk şartı az yiyip oruç tutmak ve açlıktan istifâde etmektir. Çünkü çok yemek yenildiği zaman nefis kuvvetleniyor.

 • 29 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belâlardan Allâh (c.c.)’un izniyle korunmak için imsâkten önce dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “Kevser”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “Felâk”; dördüncü rek‘atte 1 “Nâs” sûrelerini okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir.

 • 20 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Fazîletli işlere, nafile ibâdetlere meselâ kuşluk namazına ehemmiyet vermeye gayret etmelidir. Kuşluk namazı, önemli ve fazîletli ibadetlerdendir.

 • 15 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  İnsanlara yol gösteren kişinin; birisine, kendisini ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmasını emretmesi halinde, eğer bizzât kendisi de lüzumsuz şeyler hakkında sükût eden biri ise, o zaman o kişiye uyulur.

 • 9 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Hureyre (r.a.)’den: Peygamberimiz (s.a.v.)’e bir adam gelerek içinin sıkıldığından şikâyet edince, Resûlullâh (s.a.v.) ona: “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur!..” buyurdu.

 • 8 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü oruç tutana, on bin melek sevâbı verilir. Muharremin Aşûre gününü oruç tutana on bin şehid, on bin hac ve umre sevâbı verilir. Muharremin onuncu günü olan Aşûre gününde bir yetimin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir.

 • 7 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü musîbet ve matem günü olsa idi, sahabe ve tabiîn (r.a.e.) matem günü kabul ederlerdi. Çünkü onlar o zamana bizden daha yakîn idiler. Hâlbuki onlar Aşûre günü çoluk çocuğunu sevindirmek, giydirmek ve oruç tutmak gibi şeyler yaptılar.

 • 4 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ramazân ayının, Allâh (c.c.)’un kelâmı ile özel bir münasebeti vardır. Allâhü Teâlâ’nın bütün kitapları genellikle bu ayda inmiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına ve oradan duruma göre azar azar yirmi üç senede dünyaya inmiştir.

 • 27 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasîyetlerinden biri de, namâzın ilk vakti girmeden temizlik ve abdest hazırlığımızı yapmamız husûsundadır.

 • 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz (s.a.v.); abdest ve gusülde, ayakkabısını giymekte ve taranmakta, mümkün oldukça, hep sağdan başlamayı sever, bir şey alacağı zaman, sağ eli ile alır, bir şey vereceği zaman, sağ eli ile verir ve başlayacağı her şeye sağdan başlardı

 • 23 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âlimlerimiz buyurmuşlardır ki, mal mü’minin yardımcısıdır. Çalışınız, helâl kazanınız! Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, dîninizi verip, alırsınız. Dînini verip de yememek için, el emeği, alın teri ile yemelidir. Hadîs-i şerîfte: “Elinin emeği, alnının teri ile ye, dînini satıp yeme!” buyuruldu.

 • 9 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Akrabaya sıla etmek vâcibdir. Ömrün bereketli olmasına sebeptir. Çok büyük sevâbdır. Sıla demek, unutmayıp yakınlık göstermektir. Ziyaret ile hediye göndermekle, eliyle veya diliyle yardım etmekle olur. En aşağı derecesi selâm vermek veya selâm göndermek ile olur.

 • 8 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Ârefe günü en ziyâde şöyle derlerdi: “Lâ ilâhe illa’llâhü vahdehû lâşerîke leh, lehü’lmülkü velehu’lhamdü bi yedihi’l hayr ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

 • 4 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: Bu namazı günde bir kere kılabilirsen kıl. Bu mümkün olmaz ise her Cuma günü bir kere kıl. Bu mümkün olmaz ise ayda bir kere kıl. Bunu yapamazsan senede bir defa kıl. Bu da mümkün olmazsa hiç değilse ömründe bir kere kıl.”

 • 3 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bir hadîs-i şerîfte: “Allâhü Teâlâ katında en büyük gün kurban bayramı günleridir” buyuruldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kızı Fâtıma (r.anhâ)’ya: “Ey Fâtıma! Kurban kes. Kesilirken yanında bulun ve onu gör. Çünkü o kurbanın kanından yere damlayan ilk damla ile senin bütün günâhların afv ve mağfiret olunur” buyurdu.