Âlimlerden biri (r.âleyh) şöyle demiştir: Sekiz şeyi yapmaktan âciz olan, diğer sekiz şeyi yaparak yapamadıklarının sevâbına kavuşsun.
1. Gece namazı sevâbına kavuşmak isteyip de uyanamayan, gündüz Allâhü Teâlâ’ya isyân etmesin.
2. Nafile oruç sevâbına kavuşmak isteyip de tutamayan, dilini boş sözden muhâfaza etsin.
3. Âlimlerin fazîletine erişmek isteyen tefekkür etsin.
4. Mücâhid ve gazilerin üstünlüğünü irâde eden, evinde oturup şeytân ile mücâhede etsin.
5. Hac etmek isteyip de yapamayan, Cuma’ya devam etsin.
6. Allâh (c.c.) için mal, para vermek isteyip veremeyen, elini göğsünün üzerine koyup kendisi için beğendiği şeyi, din kardeşi için de beğensin.
7. Sadakanın fazîletini isteyip de âciz olan, ilimden işittiklerini insanlara öğretsin.
8. Âbidlerin fazîletine kavuşmak isteyen, insanların arasını ıslâh etsin ve aralarına düşmanlık sokmasın. (Ravdatü’n-Nâsıhîn) (Muhammed b. Ebû Bekir İmamzade, Şir’atü’l-İslâm, s.185)
SABAH-AKŞAM OKUNACAK DUÂ
Bir kimse şu duâyı sabah üç def‘a okursa akşama kadar, akşam üç def’a okursa; sabaha kadar okuyan kimseye ânî bir belâ isâbet etmez: “Bismillâhi’llezî lâ yedurru me‘a’smihî şey’ün fi’l ardı ve lâ fi’s-semâi vehüve’s-semî‘u’l alîm.” Türkçe Anlamı: Allâh (c.c.)’nun İsm-i Celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O (c.c.) her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ebû Davûd) (www.ibadettakvimi.org)