• 8 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Namazın farzlarını lâyık olduğu şekilde edâ edilmeli, vâcib ve sünnetlerini tamam yapılmalıdır. Muâz bin Cebel (r.a.) rivâyeti ile bildirilen hadîs-i şerîfte: “Namaz bir ölçektir. Kim namazı tam olarak ölçerek yerine getirirse, karşılığını tam ölçü ile alır

 • 7 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Abdurrahman b. Avf (r.a.) şehâdet getirerek kalktı ve Hz. Osman (r.a.)’in elinden tutarak “Allâh’ın ve Resûlü’nün ve ondan sonra gelen iki halifenin sünneti üzerine sana biat ediyorum!” dedi.

 • 6 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Akıl sahibine üç şey yaraşır:

  1. Zamanına, basîretle, ibret gözüyle bakıcı, 2. İşini, önüne katıcı, 3. Dilini, koruyup tutucu, kelâmını, azaltıcı olmaktır.

 • 5 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz (s.a.v), bu namazda uzun sûreler okur ve şöyle buyururdu: “Bu vakitte gök kapıları açılır. Gök kapılarının açıldığı bu vakitte sâlih âmellerimin göğe yükselmesi benim hoşuma gider.”

 • 4 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Gaznelî Mahmud Hindistan hakkındaki düşüncelerini gerçekleştirmek için, hicretin 404’üncü senesinde, cihâd istikâmetini oraya yöneltti. Bu defa putperestliğe kat’î darbeyi indirmeğe azmetmişti.

 • 3 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Türk asıllı Müslüman büyük bilgin Hârezmî’nin bulduğu cebir ilmini tam mânâsıyle Avrupa’ya tanıttı. Gene Müslümanların bulduğu trigonometri, Avrupa’da yayılarak müsbet ilimlerin gelecekteki gelişmelerine zemin hazırladı.

 • 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kadının aslî görevleri evin içindedir. İslâm, kadına asli görevi ibâdetten sonra, Allâh (c.c.)’a kulluk yapacak, toplum ve cemiyete yararlı olacak insanları yetiştirmek ve insan neslini koruma görevlerini veriyor.

 • 1 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ömer (r.a.) döneminde, “Hz. Ömer, Hz. Ebûbekir (r.a.)’den daha üstündür” dediler. Bu haber Hz. Ömer (r.a.)’in kulağına geldiğinde “Allâh (c.c.)’a yemin ederim, Ebûbekir’in bir gecesi vardır ki, Ömer ailesinden daha hayırlıdır

 • 31 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  “Rahman’ın iyi kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde alçakgönüllü yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman da, onlara “selâm” deyip geçerler. Onlar mü’mînlere karşı şefkâtli ve merhametlidirler.

 • 30 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ’nın emrine tâbi olduktan sonra Nefsin yola gelir, halkı arkaya at. Dünyalık kötü işleri bir yana it. Mevlâ’yı her şeyden önce an. Hikmet lokmalarını ye. Bunları yapmaya muvaffak olduğun zaman ağzından çıkan şeylere dikkat et

 • 29 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Akşemseddin Hz. fethin müjdesini aldığını belirterek fethe âit Hadîs-i Şerîf’i okudu Mehter yeri göğü inletircesine çalıyor dîn ve tarîkat adamları, duâlar, âyetler, îlâhiler okuyordu Topkapı sırtlarında burçlara Türk sancağı dikilmiş ve İstanbul fetholunmuştu

 • 28 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Gemiler Kasımpaşa’dan Haliç’e ininceye kadar Bizans tarafından fark edilemedi O devirde Bizans’ta hurafe o kadar yaygındı ki sabaha karşı gemilerin süratle Haliç’e doğru geldiğini görenler; “Bu Müslümanlar bize sihir yapıyor" diye seyre daldılar

 • 27 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Râbıtadan gâye; müridin kalbinden gaflet ve karanlığın kovulması iken, kendi kalbinden gaflet ve karanlığı kovamayanlar, nefislerine râbıta ettirmekle onların gaflet ve zulmetlerini nasıl giderebilirler?

 • 26 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in mucizelerinden biri, ayın iki parçaya bölünmesidir. Bu […]

 • 25 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dünyanın dört bir tarafına ışık veren güneş, âlemi aydınlattıktan sonra […]

 • 24 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hayber’deki kalelerin en büyüğü olan Kamus Kalesi’ndeki halkın savunma konusunda […]

 • 23 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Abdullah el-Hâris er-Razi (r.âleyh) Hazretlerinden rivâyet olundu ki Allâh […]

 • 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Osmanlı’da Hz. Peygamber (s.a.v.) sevgisi bir başka neş’e ile tezâhür […]

 • 21 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ, birbirlerine karşı rahmet ve sevgi bağlarıyla bağlı olmaları sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ashâbı (r.a.e.)’i Fetih Sûresi 29. âyette övmüştür. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in hepsi adaletli kimselerdir.

 • 20 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kimse; tevhidi yani Allâh (c.c.)’un birliğini kabul edip “Lâ ilâhe illallâh” dediği halde, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in risâletini, peygamberliğini kabul etmezse, müslüman olmaz, imânlı sayılmaz.

 • 1 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Giyim kuşama haddinden fazla özen göstermek uygun olmadığı gibi tamamen ihmâl etmek de uygunsuzdur. “Zâhirî şahsiyet ve kişilik temiz elbiselerdedir” denilmiştir