Kulun abdest veya teyemmüm alarak yatması müstehâptır.Selef ulemâsı, yatmadan önce misvâk kullanmayı müstehâp görüyordu. Çünkü Resûlullâh (s.a.v) bunu yapıyordu. Onun için selef, misvâklarını ve abdest sularını yanlarında bulundurarak yatarlardı. Gece uyandıklarında hemen misvâk kullanır ve abdest alırlardı. Ayrıca onlar, tilâvet ve tesbihle Allâh (c.c.)’u zikrederler ve bunu, gece kalkmaya denk bir ibâdet sayarlardı. Resûlullâh (s.a.v.)’in her gece birçok defa kalktığını ve her kalktığında da misvâk kullandığını görmekteyiz. Kul, abdest suyunu ve misvağını başının ucunda bulundurur, yattığında gece kalkmaya niyet eder, uyandığında abdest alır. Daha sonra Kur’an okur, duâ eder. Cenâb-ı Hâkk’a istiğfarda bulunur veya O (c.c.)’un azâmetini ve nimetlerini tefekkür eder, yüce kudretinin her şeyi kuşattığını düşünürse, işte bunlardan herbiri onun için bir zikir olur ve bu sayede Allâh (c.c.)’u çokça zikredenlerden yazılır. Bir kulun vasiyet etmesi gerekli olduğu halde, vasiyetini yazmadan yatması uygun değildir. Çünkü o gece ruhunun kabzolunmayacağına dair bir güvencesi yoktur. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.v) bunu teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Bir kul için gerekli olduğu halde, vasiyetini yazmadan iki gece geçirmesi uygun değildir. Ona gereken vasiyetini yazıp yanında bulundurmasıdır. (Müslim) Kulun tevbe etmeden yatması uygun değildir. O bütün günâhlarından tevbe etmelidir. Kalbini temiz bir hale getirmelidir. Tüm müslümanlar hakkında iyi düşünceler içinde bulunmalı ve onlar hakkında kötü bir düşünce taşımamalıdır. Böyle yaparsa uyandığında hiç kimseye karşı kalbinde bir kötülük düşüncesi bulunmaz. Haberde şöyle varid olmuştur: “Kim kimseye karşı zulüm ve kötülük düşünmeden, kalbinde kin ve düşmanlık beslemeden uyursa, işlediği günâhları affedilir.” (Hatib) (Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c.1, s.175-176)