• 31 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  1332 Tunus doğumlu İbn-i Haldun, sosyoloji ilminin kurucusudur. O, sosyolojiye; İlm-i tabiat-ı Ümran demiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını ümran kelimesiyle özetlemiştir.

 • 26 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbnü’s-Saffâr, Kurtuba’ya bağlı Gâfik’te (Guijo) dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen İbnü’s-Saffâr’ın, hocalarının ölümlerinden yola çıkarak 971 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir.

 • 25 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  İslâm Dünyası’nda bilimin gelişimini sağlayan diğer bir kurum da gözlemevleridir. Gözlemevleri, esasen ilk kez İslâm Dünyası’nda ortaya çıkmış önemli bir araştırma kurumudur.

 • 3 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Türk asıllı Müslüman büyük bilgin Hârezmî’nin bulduğu cebir ilmini tam mânâsıyle Avrupa’ya tanıttı. Gene Müslümanların bulduğu trigonometri, Avrupa’da yayılarak müsbet ilimlerin gelecekteki gelişmelerine zemin hazırladı.

 • 13 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden olup astronomi ve tıp alimidir. 1703 tarihinde Hasankale kasabasında doğmuştur. Babası Osman Efendi olup, evliyadan bir zât idi. Annesi Hanife Hatun da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) soyundandır..

 • 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  En son yapılan araştırmalara göre, İşbîliye’nin (Sevilla) batısında bulunan Şeltîş’te (Saltes) doğduğuna kanaat getirilmiştir. Ebû Ubeyd el-Bekrî, Şeltîş’te başladığı öğrenimine, Kurtuba ve Endülüs’ün diğer önemli ilim merkezlerinde devam etmiştir.

 • 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Batı medeniyeti, İslâm medeniyetinin çocuğudur.” “Müslümanlar, kendilerinden evvelki bilimleri geliştirdiler bu birincisi. İkincisi, yeni bilimler kurdular, bugün Avrupa’da gelişmiş olan yeni bilimlerin kısmen temellerini attılar.”

 • 7 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Evrenin Yaratılışı Evrenin Yaratılışı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Evrenin patlama […]

 • 23 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Çok Yönlü Alim: İbnü’l-Bennâ El-Merrâkuşî Çok Yönlü Alim: İbnü’l-Bennâ El-Merrâkuşî […]

 • 22 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

  İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi başlıklı yazımızı […]

 • 20 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.

  Müslüman Astronomların Dünyanın Dönmesi ile ilgili Çalışmaları Müslüman Astronomların Dünyanın […]

 • 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

  Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi.Hanefî […]

 • 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

  Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani. İslâm dünyasında gökbilim üzerine […]

 • 23 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

  Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu […]

 • 11 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

  Endülüslü Gökbilimci ve Matematikçi: Cabir Bin Eflah Endülüslü Gökbilimci ve […]

 • 10 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.

  Çok Yönlü İslam Bilgini: Abdüllatif El-Bağdadi Çok Yönlü İslam Bilgini: […]

 • 9 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı.

  Küçük Kan Dolaşımının Kaşifi: İbnü’n-Nefis Küçük Kan Dolaşımının Kaşifi: İbnü’n-Nefis. […]

 • 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.

  İslam’da İlmin Fazileti İslam’da İlmin Fazileti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.

  Bîrûnî’nin Üstadı: İbn Irak 349’da (960) Gîlân’da doğduğu sanılmaktadır. Sultan […]

 • 29 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı.

  Tam ismi, Abdülmelik bin Ebi’l-Alâ Zühr’dür. İbn-i Zühr ismiyle tanındı. […]

 • 21 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı.

  Osmanlılar zamanında onsekizinci asırda yetişen, hekim, hat­tât ve astronomi âlimlerindendir. […]