• 23 Mart 2024 tarihinde yayınlandı.

  Firnas, 810-887 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İslam âlimdir. Endülüs’ün Ronda bölgesindeki Tâkerunâ’nın (Takoronna) köylerinden birinde doğdu. Kurtuba’da büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu.

 • 29 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.

  1. Yerçekimi kanunu: İSAC NEWTON değil BİRUNİ bulmuştur. (500 sene önce) 2. Kan dolaşımı: WİLLİAM HARVEY değil İBN-İ NEFS bulmuştur. (300 sene önce)

 • 31 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı.

  Orta Çağ’da Türkler, bulundukları yerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve buna mukabil İslâm halifelerinin istikrarlı yönetimi ve bilginleri himaye etmelerinden dolayı yavaş yavaş Asya Kıtası’nın orta bölgelerinden güneye doğru inmeye ve 8. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’e girmeye başlamışlardı.

 • 6 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı.

  Gözlem aletlerinin ve yeni yöntemlerin gelişiminde müslüman astronomların öncellerine kıyâsla kaydettikleri büyük ilerlemeler hakkında, İslâm astronomisine yönelik modern bilimsel araştırmaların gerçekten de erken sayılabilecek bir aşamasında, bilim adamı C. A. Nallino’nun edindiği genel izlenimden şunu duyuyoruz: “Araplar hem trigonometrik formüllerin kullanımında hem de aletlerin sayısı, kalitesi bakımından ve gözlem teknikleri sayesinde öncelleri Yunanları övgüye değer bir biçimde aşabildiler.

 • 29 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günümüzde yönümüzü bulmak için teknolojinin son ürünlerinden GPS’den yararlanıyoruz. Gökyüzünü gözlemlemek için yine modern teleskoplar kullanıyoruz. Ama yüzlerce yıl öncesinde bu aygıtlar yokken atalarımız yıldızları nasıl gözlemliyor, yönlerini nasıl buluyor, yıldızlar arasındaki mesafeleri nasıl ölçüyor ve dağların yüksekliğini nasıl hesaplıyorlardı? İşte tüm bunlar antik çağın belki de en önemli aleti olan usturlap ile yapılıyordu.

 • 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbn-i Heysem İslâm Âleminin yetiştirdiği fizik, matematik ve astronomi âlimidir. 965’te Basra’da doğdu, 1038-1040 yılları arasında Kahire’de öldü. Batı ilim dünyasında Alhazen adıyla tanındı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi.

 • 31 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  1332 Tunus doğumlu İbn-i Haldun, sosyoloji ilminin kurucusudur. O, sosyolojiye; İlm-i tabiat-ı Ümran demiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını ümran kelimesiyle özetlemiştir.

 • 26 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbnü’s-Saffâr, Kurtuba’ya bağlı Gâfik’te (Guijo) dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen İbnü’s-Saffâr’ın, hocalarının ölümlerinden yola çıkarak 971 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir.

 • 25 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  İslâm Dünyası’nda bilimin gelişimini sağlayan diğer bir kurum da gözlemevleridir. Gözlemevleri, esasen ilk kez İslâm Dünyası’nda ortaya çıkmış önemli bir araştırma kurumudur.

 • 3 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Türk asıllı Müslüman büyük bilgin Hârezmî’nin bulduğu cebir ilmini tam mânâsıyle Avrupa’ya tanıttı. Gene Müslümanların bulduğu trigonometri, Avrupa’da yayılarak müsbet ilimlerin gelecekteki gelişmelerine zemin hazırladı.

 • 13 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden olup astronomi ve tıp alimidir. 1703 tarihinde Hasankale kasabasında doğmuştur. Babası Osman Efendi olup, evliyadan bir zât idi. Annesi Hanife Hatun da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) soyundandır..

 • 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  En son yapılan araştırmalara göre, İşbîliye’nin (Sevilla) batısında bulunan Şeltîş’te (Saltes) doğduğuna kanaat getirilmiştir. Ebû Ubeyd el-Bekrî, Şeltîş’te başladığı öğrenimine, Kurtuba ve Endülüs’ün diğer önemli ilim merkezlerinde devam etmiştir.

 • 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Batı medeniyeti, İslâm medeniyetinin çocuğudur.” “Müslümanlar, kendilerinden evvelki bilimleri geliştirdiler bu birincisi. İkincisi, yeni bilimler kurdular, bugün Avrupa’da gelişmiş olan yeni bilimlerin kısmen temellerini attılar.”

 • 7 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Evrenin Yaratılışı Evrenin Yaratılışı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Evrenin patlama […]

 • 23 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Çok Yönlü Alim: İbnü’l-Bennâ El-Merrâkuşî Çok Yönlü Alim: İbnü’l-Bennâ El-Merrâkuşî […]

 • 22 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

  İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi İslam Toplumunda Bilimin Gelişimi başlıklı yazımızı […]

 • 20 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.

  Müslüman Astronomların Dünyanın Dönmesi ile ilgili Çalışmaları Müslüman Astronomların Dünyanın […]

 • 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

  Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi Meşhur Matematikçi: Gelenbevi İsmail Efendi.Hanefî […]

 • 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

  Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani. İslâm dünyasında gökbilim üzerine […]

 • 23 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

  Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu […]

 • 11 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

  Endülüslü Gökbilimci ve Matematikçi: Cabir Bin Eflah Endülüslü Gökbilimci ve […]