Dekart, Galile, Kopernik, Newton, Lavoisier, Kepler, Wright Kardeşler, Toriçelli, Kristof Kolomb, Vasco de Gama… İçinizde bunları tanımayan var mı? İlkokuldan başlayarak tanımaya başladığımız bu yabancı bilim adamları tarih kitaplarına bakarsanız, birçok önemli buluşun “ilk” sahibi. Yüzyıllar önce Semerkant, Bağdat ve İstanbul’dan Latinceye veya Fransızcaya çevirilen bir çok kitaplar ilk bulan alimler göz ardı edilerek Avrupalı bilim adamları tarafından sahip çıkıldı. Mesela “Newton’dan yerçekimini “ilk bulan” kişi diye bahsederiz. Oysa yerçekimini ilk keşfeden, bilim adamı, pek tanımadığımız bir müslüman: Râzi’dir. Avrupa’da ilmî ve fikrî gelişmeler bu devrede de ilerlemiş, ancak henüz bunlar halka mal edilemediği ve sanayiye tatbik olunamadığı için, bu gelişmenin cihan tarihi çapındaki ehemmiyeti duyulamamıştır. Kilise, yavaş yavaş ilmi kontrolden vazgeçmeye başlamıştır. Ancak bilhassa İspanya gibi Katolik ülkelerde ilme karşı taassup devam etmektedir. Meselâ 1600 yılında İtalya’da Bruno, Kopernik nazariyesini (teorisini) neşrettiği için Engizisyon tarafından yakılmıştır (Pirenne, II, 616). Otuz Yıl Savaşları, Hıristiyanları birbirine düşürerek, Avrupa’da bir şüphecilik havasının teşekkülüne yol açmış, bu, serbest düşünce yararına olmuştur. Rönesans, Arablar ve Bizans vasıtasıyle Avrupa’ya geçen ilim ve tefekkürü, umûmî istifâdeye sunmuştu. 17. asırda müsbet ilimlere atlayarak meyvelerini veren bu akımın önüne geçmek, artık hiçbir kuvvet tarafından mümkün olamadı. Bununla beraber Kilise, müsbet bilginin, kendi batıl dinleri aleyhine bulunduğu iddiasından vazgeçmedi. Dekart, 1637’de Discours de la Methode’u yayınladı. Fransa’yı şahsı için tehlikeli bulan büyük mütefekkir, hürriyetin daha geniş olduğu Hollanda’da yaşamaya başladı ve Meditations’u neşretti. Diğer taraftan Viete, Türk asıllı Müslüman büyük bilgin Hârezmî’nin bulduğu cebir ilmini tam mânâsıyle Avrupa’ya tanıttı. Gene Müslümanların bulduğu trigonometri, Avrupa’da yayılarak müsbet ilimlerin gelecekteki gelişmelerine zemin hazırladı. (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi)