• 26 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı manevî ihsânlar gerçekleşmiştir ki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır.

 • 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu gece pek mübârek bir gecedir. Allâhü Teâlâ’nın ilâhi ihsân […]

 • 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ: Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l Kur’ân. (Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i Şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)

 • 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir başka rivayette, “On beş günden fazla oruç tutan için beyân olunmuş ki; bir kimse Receb’den on altı gün oruç tutsa, o kimse Allâhü Te’âlâ’yı gören ve kelâmını duyanların evvelkilerinden olur.

 • 21 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kimse Receb-i Şerif’ten iki gün oruç tutsa, kat kat öyle sevâb ve karşılık verilir ki, her sevâbın katı, dünya dağı gibidir. Bir kimse Receb-i Şerif’te üç gün oruç tutsa, Allâhü Te’âlâ Cehennem ile o kimse arasında perde olarak bir hendek yapar ki, bu hendeğin uzunluğu bir yıllık mesafedir.

 • 1 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu sene Kadir Gecesi 18 Nisan 2023 gününü 19 Nisan’a […]

 • 8 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü oruç tutana, on bin melek sevâbı verilir. Muharremin Aşûre gününü oruç tutana on bin şehid, on bin hac ve umre sevâbı verilir. Muharremin onuncu günü olan Aşûre gününde bir yetimin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir.

 • 7 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü musîbet ve matem günü olsa idi, sahabe ve tabiîn (r.a.e.) matem günü kabul ederlerdi. Çünkü onlar o zamana bizden daha yakîn idiler. Hâlbuki onlar Aşûre günü çoluk çocuğunu sevindirmek, giydirmek ve oruç tutmak gibi şeyler yaptılar.

 • 30 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi ve cûdike’l-‘amîmi’l-mu‘av-veli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elü-ke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ Âlihî ve Ashâbi-hi’t- tayyibîne’t- tâhirîne ve’l-hamdü li’llâhi Rab-bi’l-‘âlemî

 • 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. En-tetekab-belehû minnî velâ tâkta’ racâî minke yâ kerîm. Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.”

 • 23 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Tüm senesini ibadetle geçiren Müslümanlar Hicri takvimin son gününde, Hicri […]

 • 8 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Ârefe günü en ziyâde şöyle derlerdi: “Lâ ilâhe illa’llâhü vahdehû lâşerîke leh, lehü’lmülkü velehu’lhamdü bi yedihi’l hayr ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

 • 3 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bir hadîs-i şerîfte: “Allâhü Teâlâ katında en büyük gün kurban bayramı günleridir” buyuruldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kızı Fâtıma (r.anhâ)’ya: “Ey Fâtıma! Kurban kes. Kesilirken yanında bulun ve onu gör. Çünkü o kurbanın kanından yere damlayan ilk damla ile senin bütün günâhların afv ve mağfiret olunur” buyurdu.

 • 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Zilhicce ayı Hicri takvimin son ayıdır. Bu ayda ilk on […]

 • 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Zilhicce Hicri yılın son ayıdır. Tüm aylar gibi bu ayı […]

 • 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Nebî (s.a.v.): “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan âmel yedi yüz katıyla mükâfatlandırılır.” (Tâberânî)

 • 29 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bayram gecesinde ne yapmalıyız? Bayram gecesinde kılınacak namaz hangisidir? Ramazan […]

 • 29 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu (dokuz) günlerden bir gün oruç tutması, senenin öbür vakitlerinde ibâdetle meşgûl olması gibidir; o kadar sevâb alır.”

 • 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kurban Bayramı arefesi Kurban Bayramının birinci gününden önceki günü ifade […]

 • 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kurban bayramı İslam aleminin en mubarek ve kutlu günlerinden bir […]

 • 7 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  İmam-ı Şâfii (r.h.) şöyle demiştir: “Kitap, sünnet, ashab ve icmaya […]