• 11 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı.

  Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı gün oruç tutmamız hakkındadır. Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle ki; Ramazân ayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ ve kusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz ve sünnet namazlarındaki aksaklıkların, ya‘ni eksik veyâ fazla rükû‘ ve secdelerin secde-i sehivle tashîh edilip noksanlığı doldurulduğu gibi, altı günlük oruç da eksik ve bozuk ibâdetlerimizin doldurulmasına yarayan birer ta’mîr ve telâfi aracıdır. 

 • 2 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı.

  Bir kişinin yolculuk sebebiyle oruç tutmama ruhsatına sahip olabilmesi için çıkılacak yolculuğun yaya veya deve yürüyüşüyle üç günlük bir mesafeden az olmaması gerekmektedir. Zira bu durumda meşakkât olacağı açıktır.

 • 13 Mart 2024 tarihinde yayınlandı.

  Ramazan-ı Şerif orucunun farz olduğuna dair ümmetin icma’ı vardır. Bütün bunlardan dolayı orucun farz oluşunu inkâr eden İslâm dairesinden çıkar. Alâuddin Ebû Bekr b. Mesud El-Kâsânî, Bedâyiu’sSanâi’ fi Tertibi’ş-Şerâi’ isimli eserinde, orucun farz olmasının; Kitap, Sünnet, İcma ile sabit olduğu gibi, aklen de sabit olduğunu söylemiş ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir:

 • 28 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  1. Sahura Kalkmak: Hz. Peygamber (s.a.v.) şu tavsiyede bulunmuştur: “Sahura kalkınız. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” (Buhârî) Çocuklar, derunleri temiz olduğu için o berekete katılmak isterlerse engel olunmamalıdır...

 • 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâh-ü Teâlâ, Bakara Sûresi, Âyet: 183’te: “Ey îmân edenler, sizden […]

 • 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Hüreyre (R.A.)’den: Resûlullâh (S.A.V.): “Şehr-i Ramazân’ın ilk gecesi olduğunda […]

 • 26 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (S.A.V.) Şa’bân’ın son gününde bize verdiği hutbesinde: “Ey insanlar, […]

 • 25 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kadir gecesi geldiği zaman, Allâh-ü Teâlâ, Cebrâîl (A.S.)’a emreder. Cebrâîl […]

 • 24 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  İbn-i Abbâs (R.A.)’dan Resûlullâh (S.A.V.) Efendimiz’in şöyle buyurdukları rivâyet edildi: […]

 • 23 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ramazân ayında, başka ümmetlere verilmeyen, […]

 • 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz: “Bizim oruçlarımızla Ehl-i Kitabın orucu arasında fark, […]

 • 21 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Oruç, İslâm’ın şartlarından biridir. Peygamber s.a.v.) Efendimiz; “Allah-û Teâlâ buyuruyor […]

 • 20 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bedir gazası esnasında, Ükkaşe b. Mıhsan (r.a.), müşriklerle çarpışırken, kılıcı […]

 • 19 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  «O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur’ân o ay içinde […]

 • 18 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aişe (r.a.)’den rivayet edlidiğine göre: «Ramazanın son on günü girince […]

 • 17 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Oruç mideyi, bağırsakları ve kalbi dinlendirir. Oruç; ruhun, kalbin ve […]

 • 16 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Yolculuk   veya   hastal ık   özrü   ile   Ramazân   orucunu tut-mamış  olan  […]

 • 15 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Oruçlu  kimsenin  cünüb  olarak  sabahlaması  veya  gün- düzün uyuyup ihtilam […]

 • 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Oruçtutacakkimseninsahuryemeğiyemesimüstehâbdır. Bunun vakti, gecenin sonudur. Alimlerden Ebû’l-Leys (r.h)’a göre, gecenin […]

 • 13 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz.  Ebû  Hüreyre  (r.a.)’den,  Resûlullâh  (s.a.v.)  şöyle bu-yurmuşlardır:      “Kim      (dî […]

 • 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Herhangi  bir  oruca  kalb  ile  niyet  yeterlidir.  Oruç  için sahura […]