Aişe (r.a.)’den rivayet edlidiğine göre:

«Ramazanın son on günü girince Resû­lullah (s.a.v.) geceleri ihya eder, ailesini uyan­dırır, ibâdete karşı daha çok titizlik gösterir­lerdi.» buyurulmuştur.

Diğer bir rivayette de: «Resûlullah (s.a.v.) Ramazan’ın son on gününde, başka zamanlar­da ibâdet hususunda göstermediği cehd-ü gayreti gösterirdi.» (Müslim) buyurulmuştur.

Cenâb-ı Resûlullah (s.a.v.)’ın böyle bir cehde girmesinin sebeb-i hikmetini anlayabil­mek için şu hadîs-i şerifi zikretmek lâzım:

«Kim Ramazan’ı; îmân ederek ve Aüah’ın rızâsını dileyerek ihya ederse, onun geçmiş günâhları afolunur.» (Ebu Hüreyre’den mütefekkun aleyh.)

Ramazan boyunca teravihlerle Ramazan-ı şerifin ihyâsına çalışılacağı mânası muhtevi olduğu gibi, Ramazan’ın geceleri ibadet ve taatle ihya etmenin fazileti de çok büyük­tür. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in bu işe Rama­zan sonunu tahsîs etmesinin sebebi ise, ibâ­det zamanının çıkması yaklaştığındandır. Ameller sonlarına göre muamele gördüğün­den, o da Ramazan’ın bereketi, rahmeti çıkma­dan, amelinin fazla ibadet ve taatle müzeyyen olmasını arzu ediyordu. Bunun için de i’tikâfa girerlerdi. Biz de i’tikâfa girmeğe gayret gös­termeliyiz.

Bir Yorum Bırak