«O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur’ân o ay içinde indirilmiştir. O Kur’ân, insanları hak­ka ulaştırır, helâl ile haramda ve din hükümle­rinde hakkı bâtıldan ayırır. Sizden her kim Ra­mazan ayında hazır bulunursa o ayı da oruç tut­sun, kim hasta olur yahut seferde bulunursa oruç tutamadığı günler sayısınca sıhhat ve ika­met halinde orucunu kaza etsin. Allah size kolaylık diler, size güçlük dilemez; hem buyuruyor ki, kaza borcunuzu tamamlayasınız da size hidâ­yet ettiği şekilde Allah’ı tekbir ile yüceltesiniz, gerek ki şükredesiniz.» (El-Bakara S. Ayet: 185)

***

Bir Yorum Bırak