• 27 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  İyilik yapmada ve iyiliği istemede öyle ol ki, başkası bir iyilik yapınca, senin yaptığını sansınlar; kötülük yapmada ve istemede öyle ol ki, sen kötülük yapsan, başkası yaptı sansınlar.

 • 1 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Rivâyet ederler ki, Mü’min kabrinden çıktığı vakit, yüzü ve kokusu güzel bir şey, onu karşılayacak: “Ben, senin sâlih amelinim, gel bana bin; zîrâ dünyâda ben, sana binmiştim” diyecek.

 • 17 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  Cehennem hakkında Cenâb-ı Hâkk, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Şu gerçeği bilmiyorlar mı ki, kim Allâh (c.c.)’a ve Resûlü (s.a.v.)’e karşı hududu aşarsa, içinde ebedi olarak kalmak üzere, ona cehennem ateşi vardır.”(Mehmed Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Âkâidi, s.263)

 • 20 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Siz birbirinizi tanıdığınızı inkâr eder ve birbirinize lânet okursunuz.” (Ankebut s. 25); “Muttakiler dışındaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandırlar.” (Zuhruf s. 67) ve “Her ne zaman o cehenneme bir ümmet girerse, dindaşlarına lânet eder.” (A’raf s. 38) 

 • 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Eğer kabir azâbının sebebi dünyaya bağlanmak ise bundan hiç kimse kurtulamaz. Çünkü kadın, evlât, mal ve yüksek bir mevkiyi herkes sever.

 • 11 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Sur; boynuz demektir. Onu duyan herkes rûhunu teslim eder. Yani rûhları da ölecektir. Ancak bu konuda Allâh (c.c.)’un ölmesini istemediği bazı rûhlar istisnâ edilecektir,

 • 13 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kıyâmetin alametleri sadık haberlerle bizlere ulaşmıştır. Müslümanların da bunlara inanmaları gerekmektedir.

 • 3 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet Gününde her hak, sâhibine verilecek, hattâ boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alınacaktır.”

 • 18 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: “Allâh (c.c.)’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzûrunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!” (Meryem s. 85-86)

 • 13 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Mezar kimin olursa olsun, ziyareti sünnettir. Çünkü mezarları ziyaret etmek, ahireti hatırlatır ve dünya nimetlerini unutturur. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Ben mezarları ziyaâret etmenizi yasaklamıştım, artık ziyâret edin. Çünkü bu ziyâret ahireti hatırlatır” buyurmuşlardır.

 • 2 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Şehâdet ederim ki, kabir azâbı haktır ve bu azâb kâfirler ile günâhkâr mü’minlerin bir kısmına mahsustur.

 • 4 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir fazlalık olmak üzere namâz kıl. Böylece Rabbinin, seni, övgüye değer bir makâma (Makâm-ı Mahmud’a) göndereceğini umabilirsin.” (İsrâ s. 79) Hz. Peygamber (s.a.v.), “Makâm-ı Mahmud, ümmetime şefaat edeceğim bir makâmdır.” buyurmuştur. (İmâm Taberî) İmâm Tirmizî’den gelen bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Makam-ı Mahmud sorulmuş; “O, şefaattir.” cevâbını vermiştir.

 • 24 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  “Allâh Rasûlü (s.a.v.)’in sahabelerinin bir vasfı da Allâh (c.c.)’a kavuşmayı baldan daha fazla sevmeleri idi. Onlar dünya sıkıntılarından endişe duymazlardı. Allâh (c.c.)’un rızıklarını üstlendiğine inanırlardı. Sizden birinizin yaşamayı istediğinden çok daha fazla ölümü isterlerdi.

 • 24 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Sadece Bir Duraklık Ömür Sadece Bir Duraklık Ömür başlıklı yazımızı […]

 • 5 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ya Hannân Ya Mennân Diye Nîdâ Edenler Ya Hannân Ya […]

 • 4 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kabir Azâbı Haktır Kabir Azâbı Haktır başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 22 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Öldükten Sonra Kimseyi Arkamızdan Konuşturmamak Öldükten Sonra Kimseyi Arkamızdan Konuşturmamak […]

 • 18 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

  Mahşer Sabahının Dehşeti Mahşer Sabahının Dehşeti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 12 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

  Nasihat Nasihat başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Ey kardeşlerim, sizi tehlike […]

 • 13 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Kabirden Şeytan Çarpmış gibi Kalkanlar Kabirden Şeytan Çarpmış gibi Kalkanlar […]

 • 13 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Kabirden Şeytan Çarpmış gibi Kalkanlar Kabirden Şeytan Çarpmış gibi Kalkanlar […]