Allâhü Teâlâ buyurdu. “Yeryüzünde kibr ü azametle yürüme. Çünkü ne kadar bassan da arzı cidden yaramazsın, boyca da asla dağlara eremezsin.” (İsra s. 37) Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Üç kimse var ki, Allâh (c.c.) kıyâmet gününde onlara konuşmaz, onlara nazar buyurmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için cehennem kesindir. 1. Elbisesini sürüyen, 2. Yaptığı iyiliği başa kakan, 3. Yalan yeminle metaını sürümlendiren.” Bir hadîste de şöyle buyurulmuştur. “Geçmiş zamanda bir adam kendine gurur veren bir elbise içinde kurularak yürüyordu. Başını taramış kibirli kibirli yürürken yere batırıldı. O, Kıyâmet Günü’ne kadar bağırarak, deprenerek yerin dibine girecektir.” Resûlullah (s.a.v.) buyurdu. “Her kim kibirle elbisesini sürürse Kıyâmet gününde Allâh (c.c.) ona nazar buyurmaz.” Nebiyyi muhterem (s.a.v.) buyurdu. “Sarkıtmak, izar yani kaftan ve sarıktadır. Her kim kibirlenerek bunlardan az bir şeyi yerden sürürse Allâh (c.c.) kıyâmet gününde ona bakmaz.” Resûlullah (s.a.v.) buyurdu. “Mü’minin izarı iki baldırının yarısına kadardır. Topuklarla baldırı arasındaki kısım arasını uzatmakta bir sakınca yoktur. Ama topuklardan aşağı sarkan ateştedir.” Bu uzatma mevzuu umumîdir. Gömlek, elbise, cübbe, kaftan, ferace… gibi bütün giysilere şâmildir. Ebû Hüreyre (r.a.)’in şöyle bildirdiği rivâyet edilmiştir: “Geçmiş zamanda bir adam elbisesini sarkıtmış bir halde namaz kılıyordu. Allâh’ın Resûlü (s.a.v.) o adama: “Git abdest al” dedi. Adam da gitti abdest aldı, biraz sonra geldi. Tekrar: “Git abdest al” buyurdu. Bir adam, “Ey Allâh’ın elçisi, neden ona abdest almasını buyurdun. Sonra ona hiç bir şey söylemedin?” Resûlullah (s.a.v.) buyurdu. “Çünkü o elbisesini sarkıtarak namaz kılıyordu. Allâhü Teâiâ izarını sarkıtarak namaz kılan bir adamın namazını kabul etmez.” buyurdu. (İmâm Şemsüddin ez-Zehebî, İslâm Şeriatinde Büyük Günâhlar, s.193)