• 21 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.) süt annesi Hz. Halîme (r.anhâ)’in evinde bulunduğu sırada Efendimiz (s.a.v.)’in göğsünün yarılması (şakku’s-sadr) hadisesi gerçekleşmiştir.

 • 18 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

   “Allâh Peygamberlerden şöyle söz almıştı: “Bakın, size kitap ve hikmet verdim, sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka yardım edeceksiniz! Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” demişti. “Kabul ettik” dediler. “O halde şahit olun, Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım” dedi. (Al-i İmrân s. 81) 

 • 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede “O halde (Resûlüm), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret!” (Ahkaf s. 35) buyrulur. Burada zikredilen Ulû’l-azm sahibi Peygamberler rivâyete göre: 1. Nûh (a.s.) 2. İbrahim (a.s.) 3. Mûsâ (a.s.) 4. İsâ (a.s.) 5. Peygamber (s.a.v.)’dir.

 • 23 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bu, bir afv-ı umûmî idi. Evvelce herbir fenalığı irtikâp eden herhangi zâlim bir kavmi de, afv ile beraber, bütün beşeriyete hitâben onları hakka, adalete, hürriyete, müsavaata (eşitliğe) davet etmiştir.(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),Hz. Hâlid bin Velid (r.a.), s.74-78)

 • 8 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Osman b. Âs (r.a.)’ın annesi Fâtıma-i Sakîfe anlatıyor: Ben o gece Hz. Âmine’nin yanındaydım. Yeryüzünde benzeri görülmemiş bir güzellik ortaya çıkarak gökteki bir yıldız dünyanın dört bir yanına ışıklar saçtı; oda içinde birçok meşale yandı zannettim.

 • 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ tarafından Cebrâil (a.s.)’a, mahlukâtın en şereflisi, mevcûdâtın hulâsası, cihanın sultanı, âhir zaman peygamberi (s.a.v.)’in bu gece doğacağını göklerde nidâ etmesini emretti.

 • 29 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâh Resûlü (s.a.v.), Kureyşlilerin baskılarının artması üzerine bütün Ashâbı (r.a.e.)’i Medîne’ye gönderdi. Kendisi de Hâkk Teâlâ’nın emrini bekliyordu. E

 • 14 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebrehe’nin oğlu, babası helâk olduktan sonra tekrar Beytullah’ı yıkmak için Mekke’ye geldi. Resûlullâh (s.a.v.) o zaman henüz çocuk yaştaydı ve ordunun gelip Mekke dışında konakladığını duyunca hemen dedesine gitti.

 • 9 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz (s.a.v.) Uhud harbinde yüzüne erişen yara ve ezâya tahammül eylediler fakat namazına ve “din yüzüne” erişen ezâya tahammül etmediler. Çünkü namaza tecâvüzlerinden Hâkk Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin hukukunu tercih eylediler.

 • 22 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdulah b. Abbas (r.a.): “Yakında Râbbin sana verecek de memnun olacaksın.” (Duhâ s. 5) meâlindeki âyette geçen Allâh Resûlü (s.a.v.)’in memnuniyetinden maksadın, “Ehl-i beytten kimsenin cehenneme girmemesi” şeklinde olduğunu belirtmektedir.

 • 1 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Haset ve Garazın Akıbeti Hz. Peygamber (s.a.v.)’e […]

 • 11 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur […]

 • 26 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Yahudilerin Resulullah Efendimiz’in Doğumunu Haber Vermesi Yahudilerin Resulullah Efendimiz’in Doğumunu […]

 • 11 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Ehli Beyt (r.a.e.)’e Saygı Göstermeliyiz Ehli Beyt (r.a.e.)’e Saygı Göstermeliyiz […]

 • 27 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in Peygamberliğini Bildirmesi Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in […]

 • 20 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları başlıklı yazımızı […]

 • 15 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

  Cennetin Sekiz Kapısını Açan Anahtar Cennetin Sekiz Kapısını Açan Anahtar […]

 • 12 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi. […]

 • 8 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Hicrette Yaşananlar Hicrette Yaşananlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Süheyb b. […]

 • 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.

  Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in Muhterem Ebeveyni Nebi Sallallahü Aleyhi […]

 • 10 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.

  Sevde Binti Zem’a radıyallahu anh Validemiz Sevde Binti Zem’a radıyallahu […]