Talha b. Ubeydullah, Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in kabilesi olan Temimoğulları kabilesindendir. Talha kelimesinin sözlük anlamı kerem sahibi olmaktır. Talha b. Ubeydullah (r.a.) o kadar ikrâm etmekle meşhur olmuştu ki ikrâm etmek mânâsına olan “Talha” kendisine ad ve lakap olmuştur. Kubeysa b. Câbir (r.a.) onun keremi hakkında şöyle diyor: “Talha b. Ubeydullah ile bir süre beraber oldum. Kendisinden istekte bulunulmadığı halde Talha’dan başka bol bol veren bir başkasını görmedim.” Fakir bir adam, Hz. Talha (r.a.)’e gelerek akrabası olduğunu söyledi. Talha (r.a.) ona şöyle dedi: “Senden önce böyle bir akrabalıktan söz eden olmadı. Ben böyle bir akrabalık bilmiyorum. Bununla beraber bir arazim var. Hz. Osman (r.a.) bu araziye fiyat olarak 300.000 dirhem verdi. Dilersen araziyi al; dilersen Hz. Osman (r.a.)’a git parasını al.” Bir keresinde Hz. Talha çok değerli bir pelerin giymişti. Talha (r.a.) bir an için pelerinini çıkararak yanı başına koymuştu. Bir adam yerinden fırlayarak pelerini kaptığı gibi gitti. Bazı kimseler adamın peşine düşerek pelerini getirdiler. Fakat Talha (r.a.) adama pelerini hediye ederek şöyle dedi: “Bir kimse benden bir şey umar da ben o adamın ümidini boşa çıkarırsam Râbbimin huzurunda utanırım.” Hz. Talha, Temimoğulları’ndan kim varsa, hepsinin ihtiyacını karşılardı. Bu kabilenin dullarını evlendirir, borçlarını öder, ihtiyaçlarını giderirdi. Talha (r.a.) bir keresinde ihtiyaç duymadığı bir arazisini satmıştı. Arazi karşılığında aldığı para gerçekten çok bir para idi. Bunun üzerine: “Bir adam yanında bu para dururken geceler, lâkin başına Allâh (c.c.)’dan ne geleceğini bilmez. Böyle bir adam, ahmaktır” diyerek muhtaçlara bu parayı dağıtmaya başladı. Gece yarısı olduğu zaman Hz. Talha (r.a.)’in elinde bu paradan bir şey kalmadı. (Muhammed Mütevelli Şaravî, Cennetle Müjdelenen On Sahâbî, s.138-139)