• 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Alî (r.a.), bu minber üzerinde bizlere hitap etti. Bunda Allâh (c.c.)’a hâmd-ü senâlar ettikten ve O (c.c.)’un dilediği şeylerden bahsettikten sonra şöyle buyurdu: “İçinizden bazı kimselerin beni, Ebûbekir (r.a.) ile Ömer (r.a.)’den üstün tuttuklarını duydum.

 • 24 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Malûm ola ki, Baki’ denilen yer sur (kale duvarları) dışında mübarek bir yerdir ki, vasfa gelmez. Medine kalesinin Bab-ı Cum’a tarafındadır. Bütün mevtaları o kapıdan çıkarırlar. İşte Baki’ dedikleri yer surların dışında etrafı duvarla çevrili bir mezarlıktır, içinde başka başka kubbeler, türbeler, kapılar vardır.

 • 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Esma (r.anhâ) Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in kızı, Abdullah bin Zübeyr (r.a.)’in annesi, Hz. Aişe (r.anhâ)’nın üvey kız kardeşi olan meşhur sahâbiye kadınlardandır. İslâm’ın ilk yıllarında müslüman olmuştu. Hicretten yirmi yedi sene önce doğmuştu.

 • 4 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ali (k.v.)’ye biri “Sen Resûlullâh (s.a.v.)’i ne kadar seviyorsun?” diye sordu. Hz. Ali (r.a.) “Allâh (c.c.)’a yemin olsun ki, Resûlullâh (s.a.v.) bizim aramızda, mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli susuzlukta elimize geçen soğuk sudan daha fazla sevgiliydi.” dedi.

 • 25 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Hatice (r.anhâ) annemiz, Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın, mü’minlerin annelerindendir. Kureyş kabilesinin kibâr ve asîl bir ailesine mensûptur.

 • 23 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebûbekir-i Sıddîk (r.a.) vefat edince, onu Resûlullâh (s.a.v.)’in temiz Ravdasının kapısına getirdiler. “Yâ Resûlâllah (s.a.v.), senin mağara arkadaşını getirdik” dediler. Bir de ne görsünler, Ravda-ı Mutahhara’nın kapısı kendiliğinden açıldı ve Resûlullâh’ın Ravdasının önünde kazılmış bir kabir göründü. Resûlullâh (s.a.v.)’in Ravdasından iki el çıktı ve Ebûbekir-i Sıddîk (r.a.)’i tutup aldı. O anda: “Siz dönün, gidin! Dost dosta kavuştu” diyen bir ses duyuldu.

 • 19 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Bilâl (r.a.) rivâyet eder: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Tebük Seferi’ne hazırlık üzere idiler. Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.)’e konuşma yaptılar. “Getiren getirsin, getiren getirsin!” buyurdular. Getirilen mallar toplandıktan sonra:

  “Bilâl bir de kadınlar tarafına gidelim. Kadınlardan da veren olur belki” dediler. Berâber gittik. Onlara hitap ettiler.

 • 1 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ümm-i Haram (r.anhâ): “Yâ Resûlallâh! Beni o Kostantıniyye gazilerinden kılması için Allâh (c.c.)’a duâ buyurunuz” diye rica etti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de: “Hayır sen önce deniz gâzilerindensin” buyurdu.

 • 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) diyor ki: “Ben pederim Ömeru’l-Faruk’un sağlığında evlendim. Ve Sünnet-i Muhammediyye (s.a.v.)’in icrası için düğün sofrası yaptım. Ashâb-ı Kiram (r.a.e.)’i ve bu meyânda Mihmandar-ı Resûl-i Kibriyâ Ebû Ey-yûb el-Ensârî (r.a.)’i de davet ettim. Lâkin düğün evinde mâl-i ganimetden elimizde bir yeşil perde vardı ki, kadınlarımızın gönülleri hoş olsun diye o perdeyi de asmıştık.

 • 12 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bedir Gazvesi’ne de oğlu ve iki kardeşiyle beraber katıldı. Osman b. Maz‘ûn (r.a.) bu savaşın ardından vefat etti ve Medine’de ilk vefat eden muhacir oldu.

 • 23 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Birisi Peygamber (s.a.v.)’e; “İnsanların en hayırlısı kimdir?” diye sordu. Buyurdu ki; “Ümmetimin en hayırlısı benim çağımda yaşayanlar (sahabe), sonra onları takip edenler (tabiin), sonra onları takip edenler (tebei tabiin) dir.” (Müslim)

 • 4 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ebû Bekir (r.a.), Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in en sevgili dostu, Esrâr-ı Nübüvvet’in (Peygamberlik sırlarının) en samimî mahremi (sırdaşı, bileni) idi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz yaptığı işleri hep Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) ile birlikte yapardı. Resûlullâh (s.a.v.) Hazretlerinin Hz. Ebû Bekir (r.a.)’e muhabbeti, başka bir neşe ile tecellî ediyordu.

 • 16 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  el-Fadl bin Anbese (r.âleyh) dükkânda oturuyordu. Kendisine “Muaviye (r.a.) mi yoksa Ömer Bin Abdulaziz (r.a.) mi daha fazîletli?” diye soruldu. Buna şaşırarak; “Sübhanallah! Resûlullâh (s.a.v.)’i gören bir kimseyi onu görmeyen kimse ile bir mi tutayım?” dedi ve bunu üç defa tekrarladı. (İbn Asakir)

 • 12 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  Mü’minlerin annesi Hz. Ümmü Habibe (r.anhâ) Habeşistan’da dul olarak bulunuyordu. Resûlullâh (s.a.v.) oraya nikah teklifi göndermiş ve Habeşistan kralı aracılığıyla nikah kıyılmıştı. Nikahtan sonra Medine-i Münevvere’ye geldi.

 • 28 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hayât Sizinle Ölüm de Sizinle başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Âyet-i […]

 • 26 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a Yaptığı Duâlar Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a […]

 • 19 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Esma (r.anhâ)’nın Büyüklüğü Hz. Esma (r.anhâ)’nın Büyüklüğü başlıklı yazımızı […]

 • 13 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. İbrahim (a.s.)’a Benzeyen Sahabi: Mu’âz B. Cebel (r.a.) Hz. […]

 • 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Sahabe (r.a.e.)’in Allâh (c.c.) Katındaki Değeri Sahabe (r.a.e.)’in Allâh (c.c.) […]

 • 23 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır! Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır! […]

 • 21 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

  Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-3 Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali […]