Cenâb-ı Hâkk, Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok âyetinde Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı (r.a.e.)’ni övmüştür: “Ey Resûlüm! İyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allâh (c.c.)’a îmânınızda devam edersiniz.” (Al-i İmrân s. 110) Bu âyetin açık delâletinden de anlaşılacağı üzere, Ashâb-ı Kirâm’ın bu ümmetin en iyileri ve en hayırlıları olmasında şüphe yoktur. Bazılarının lakâbları şöyledir:
ERKEK SAHABİLER Hz. Ebû Bekir (SIDDIK – Doğru sözlü, hakkı tasdik eden)
Hz. Ömer (FARUK – Hâk ile batıla ayıran)
Hz. Osman (ZÜNNÛRAYN – İki nur sahibi)
Hz. Ali (ESEDULLAH – Allâh (c.c.)’un aslanı)
Halid b. Velid (SEYFULLAH – Allâh (c.c.)’un kılıcı)
Hz. Hamza (SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDÂ – Şehitlerin efendisi)
Abdullah b. Ravâha (SEYYİDÜ’Ş-ŞUARÂ – Şairlerin efendisi)
Muaviye (KÂTİBU VAHYİ’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in vahiy katibi)
Huzeyfe b. el-Yemân (SÂHİBU SIRR-I RASÛLİLLÂH – Resûlullâh (s.a.v.)’in sırdaşı)
Zeyd b. Hârise (HİBBU RASÛLİLLÂH – Resûlullâh (s.a.v.)’in bitanesi)
Bilal-i Habeşî (MÜEZZİNÜ’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in müezzini)
Enes b. Malik (HÂDİMU’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in hizmetkarı)
Zübeyr b. Avvam (HAVÂRİ’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in havarisi)
Hasan b. Sâbit (ŞAİRU’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in şairi)
Sabit b. Kays (r.a.) (HATÎBU’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in hatibi)
Radıyallâhü anhüm ecmain (Allâh onlardan razı olsun) (www.mevlanatakvimi.com)