ERKEK SAHABİLER (Devamı)
Ebû Ubeyde b. Cerrâh (EMİNÜ’L-ÜMME – Ümmetin emini, güveniliri)
Musab b. Umeyr (SEFÎRÜ’L-ÜMME – Ümmetin elçisi)
Ebu’d-Derdâ (HAKİMÜ’L-ÜMME – Ümmetin bilgini)
Amr b. Âs (DÂHİYETÜ’L-İSLAM – İslâm’ın dâhisi)
Cafer-i Tayyâr (ZÜL-CENÂHAYN – İki kanat sahibi)
Huzeyme b. Sabit (ZÜ’Ş-ŞEHÂDETEYN – İki şahitlik sahibi)
Abdullah b. Zübeyr (HAMÂMATÜ’L-MESCİD – Mescit kuşu)
Amr b. Sâbit (ASRAM – Keskin kılıç saldırıcı)
Abdullah b. Abbas (r.a.) (HABRÜ’L-ÜMME – Ümmetin bilgesi, alimi)
KADIN SAHABİLER
Hz. Hatice (TÂHİRA – Tertemiz, pak)
Hz. Fatıma (ÜMMÜ EBÎHÂ – Babasının annesi)
Hz. Aişe (HABİBETU HABİBİLLÂH – Allâh (c.c.)’un sevgilisinin sevgilisi)
Hz. Hafsa (SAVVÂME, KAVVÂME – Çok oruç tutan, çok namaz kılan)
Hz. Zeynep (SÂHİBETÜ’L-KALÂDE – Gerdanlık sahibi)
Zeynep bint Huzeyme (r.anhâ) (ÜMMÜ’L-MESÂKİN – Miskinlerin annesi)
Hz. Esma (ZÂTÜ’N-NİTÂKAYN – İki kuşak sahibi)
Hz. Halime (MÜRDİATÜ’R-RASÛL – Resûlullâh (s.a.v.)’in süt annesi)
Safiyye bint Abdulmuttalib (CEBELÜ’S-SABR – Sabır dağı)
Radıyallâhü anhüm ecmain (Allâh onlardan razı olsun) (www.mevlanatakvimi.com)