• 17 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbn-i Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’den şöyle rivâyet etmiştir: “Geceleyin abdestli yatan […]

 • 4 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Müslümanlar cemâat ile namaz kılmayı ganîmet bilmelidir. Çünkü bunda tek başına kılmaktan kat kat çok sevâb, Allâhü Teâlâ’nın rahmeti ve rızâsı vardır. Kendisi büyük ve cemâati çok olan mescidi seçmelidir

 • 20 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  mam-ı Âzam Ebû Hanife (r.a.)’a göre; toprak, kum, taş (tozu), kireç, alçı, sürme ve zırnık gibi yerin cinsinden olan her şeyle teyemmüm etmek caizdir. Bir kimse, misafir olduğu halde veya şehir haricinde olup, şehir ile bulunduğu yerin arasında bir mil (dört bin adım) yahut daha fazla mesafe bulunursa ya da suyu bulabiliyor da, suyu kullandığı takdirde hastalığının artacağından, veya cünüp olan şahıs soğuk su ile yıkandığı takdirde öleceğinden veya hastalanacağından korkarsa, o zaman temiz toprak ile teyemmüm eder.

 • 14 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  (Bir kimse akar bir suya veya havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağız ve burnuna da su alırsa, gusül vazifesini yerine getirmiş olur.) 

 • 28 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  İbn Abbâs (r.a.), gözleri görmez olduğu vakit kendisine: “Seni tedavi ederiz, fakat birkaç gün namazı terketmen gerekir,” dediklerinde, kendisi: “Hayır, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in: “Namazı terkeden kimse, Allâhü Teâlâ kendisinden gazablı olduğu halde, Allah’a ulaşır” buyurduğunu duydum, demiştir. (Mecmeu’z-Zevâid)

 • 20 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Abdesti bozan şeyler şunlardır:

  1. Ön ve arkadan çıkan her şey. 2. Kendiliğinden akmayıp akıtılmış da olsa, yaradan çıkan (kan, irin gibi) necis maddenin, çıktığı yerden taşıp temiz yere bulaşması. 3. Ağız dolusu, yani ağzın zorlukla tutacağı kadar çok safra, kan veya yenilen içilen şeyleri kusmak. 4. Tükürükten fazla veya tükürükle aynı miktarda olan kan. 5. Kalça yerleşmeksizin uyumak. 6. Bayılmak, delirmek veya sarhoş olmak. 7. Buluğ çağındaki bir kimsenin, uyanık vaziyette, bile bile, rükû ve secdeli bir namazda, yanındaki bir kimsenin işiteceği kadar gülmesi. 8. Teyemmüm etmiş kimsenin abdest alacak kadar suya kavuşması ile abdesti bozulacağı gibi özür sahibinin de namaz vaktinin çıkmasıyla abdesti bozulur. 9. Göz ağrısı sebebiyle gözden gelen yaş abdesti bozar.

 • 14 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kulların ilk önce hesaba çekilecekleri şey Allâh (c.c.)’a imân edip etmedikleridir. Eğer imân etmişlerse bundan sonraki aşamada imânın gereklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda hesaba çekileceklerdir.

 • 4 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  İstihâre namazı şöyledir: Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete nâil olmak isteyen kimse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar.

 • 13 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ buyuruyor. “Namaz ağır bir yüktür. Ancak kalbinde huşu olanlara ağır gelmez.” Câhil sofîler, zikre, fikre sarılıp, farzları ve sünnetleri yapmakta gevşek davranıyorlar.

 • 2 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Cüneyd-i Bağdadî (k.s.) bu sözden şaştı kaldı. Kalbine ilhâm gelip: “Ey Cüneyd, ona söyle, beni sevdiğini iddia ediyor mu? Eğer seviyorum derse, de ki, sevdiğinin emrine nasıl muhalefet ettin. Hiç seven sevdiğinin sözünü sevgili bulmaz, dinlemez mi?” buyuruldu. Şeytan bu sözleri duyunca, feryâd edip: “Ey Cüneyd, beni yaktın” dedi ve ağladı.

 • 10 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.) güç bir işle karşılaştığında namaza koşardı. Ayrıca Cenâb-ı Hâkk , “Şüphesiz Allâh sabredenlerle beraberdir” buyurmuştur Yani bu, “Onlara karşı Allâh sana yeter. O hakkıyla işiten ve bilendir.”(Bakara s. 137) âyetinde de olduğu gibi, sabredenlere yardım etme manasında onlarla beraberdir.

 • 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  Huzûr-u kalb, namazın rûhudur. Bu rûhun en az derecesi de tekbîr ânındaki huzûrdur. Artık bundan noksanı olursa helâk demektir. Ne kadar çoğalırsa o nisbette namazın cüzleri arasına rûh yayılır, nice hareketsiz diriler var ki onlar ölü hükmündedir. Yalnız iftitah tekbirinde huzûr olup, diğer kısımları gaflet ile geçen namaz da son nefeslerini yaşayan hasta gibidir. Bunun içindir ki Hz. Âişe (r.anhâ): “Resûlullâh (s.a.v.) bizim ile konuşur, gülerdi. Fakat namaz vakti gelince sanki ne o bizi tanır ve ne de biz onu tanırdık” buyurmuştur.

 • 16 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Berat Gecesi Kılınacak Namaz Berat Gecesi Kılınacak Namaz başlıklı yazımızı […]

 • 11 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdestin İncelikleri Abdestin İncelikleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Teâlâ, […]

 • 6 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Büyük Cemaate Katılmak Büyük Cemaate Katılmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 27 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Miraç Gecesinde Kılınacak Namaz ve Okunacak Dua  Miraç Gecesinde Kılınacak […]

 • 26 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Mirac Mucizesi Mirac Mucizesi. İsrâ ve Mi’râc, Nebî (s.a.v.)’in, en […]

 • 16 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

  Guslün Maddi ve Manevi Faydaları Guslün Maddi ve Manevi Faydaları. […]

 • 29 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdestin Sünnetleri Abdestin Sünnetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. 1. Abdest […]

 • 20 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Tuvalet Adabı Tuvalet Adabı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Tuvalete giriş […]

 • 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Beş Vakit Namazı Cemaatle Kılmak  Beş Vakit Namazı Cemaatle Kılmak. […]