Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Şüphesiz, insanların önünde beş tehlikeli geçit vardır ki amelen zayıf ve çelimsiz olanlar bu geçitleri aşamazlar.” Hz. Ebûbekir (r.a.): “Beş tehlikeli geçit nedir, yâ Resûlallâh?” diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Ölüm ve ölümün ızdırâbı, kabir ve onun korkutan yalnızlığı ve darlığı, Münker ve Nekir’in suâli ve onların heybetleri, mîzân ve amellerinin mîzânda hafif gelme korkusu, Sırat ve onun inceliğidir.” Hz. Ebûbekir (r.a.) bu sözleri duyunca, şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cebrâil (a.s.) derhâl inerek şöyle buyurdu: “Yâ Muhammed! Ebûbekir’e söyle, ağlamasın! Arapların “Ölüm hariç her derdin devâsı vardır” sözünü duymadı mı?” Sonra Cebrâil (a.s.) şöyle buyurdu: “Kim sabah namazını kılarsa, ölüm ve ölümün ızdırabı ona kolay gelir. Kim öğle namazını kılarsa, kabir ve kabrin darlığı onun üzerine kolay gelir. Kim ikindi namazını kılarsa, Münker ve Nekir’in suâli ve onların heybeti, o kişi üzerine kolay gelir. Kim akşam namazını kılarsa, mîzân ve amellerinin hafif gelme korkusu onun üzerine kolay gelir. Kim yatsı namazını kılarsa, sırat ve sıratın inceliği ona kolay gelir.” (İsmail Hâkkı Bursevi, Rûhu’l-Beyân Tefsiri)
FARZ NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK DU Farz namazdan sonra aşağıdaki duâyı 10 def’a okuyan İsmail (a.s.) zürriyetinden bir köle azâd etmiş gibi olur. Her kim aynı duâyı Cuma Namazının farzından sonra 100 def’a okursa İsmail (a.s.) zürriyetinde 10 köle azâd etmiş gibi olur: “Lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve ‘alâ külli şey in kadîr.” Türkçe Anlamı: “Allâh (c.c.)’dan başka ilâh yoktur, O birdir, O’nun ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de. O, her şeye kâdirdir.” (www.ibadettakvimi.org)