• 3 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  “Cenâb-ı Hâkk, Yakûp (a.s.)’a şöyle vahyetmiştir: “Ey Yâkûp, ben senin zürriyetinden birçok hükümdarlar ve peygamberler göndereceğim. Fakat sonunda Harem-i Mekke’den çıkacak olan peygamberi göndereceğim. O’nun ümmeti Kudüs’deki mescidin binasını yenileyecektir. O, bütün peygamberlerin sonuncusu olarak gelecek ve adı Ahmed olacaktır…”

 • 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir gün Ka’b (r.a.) bir Yahudi âliminin ağladığını gördü. “Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. “Bazı şeyleri hatırladım, o sebeple ağlıyorum” dedi. Bunun üzerine Ka’b (r.a.), “istersen seni ağlatan şeyleri sana söyleyeyim” dedi ve devam etti:

 • 24 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Hüreyre (ra) demiştir ki: “Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Âdem, Cennet’ten çıkarıldığı zaman Hind’e oradaki Serendip arzına indi ve yalnızlık sebebiyle korktu. O sırada Cebrail inerek ezân okudu

 • 6 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Akıl sahibine üç şey yaraşır:

  1. Zamanına, basîretle, ibret gözüyle bakıcı, 2. İşini, önüne katıcı, 3. Dilini, koruyup tutucu, kelâmını, azaltıcı olmaktır.

 • 25 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Takıyyuddin es-Sübki (r.âleyh), “Et-Ta’zim ve’l-Minneh” adlı kitabında diyor ki: “Cenâb-ı Hâkk, Kitâb-ı Kerim’inde peygamberlere hitaben: “…Mutlaka O’na inanacak ve mutlaka O’na yardım edeceksiniz” (Âl-i İmran s. 81) buyurmuştur.

 • 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberler; yiyip içmek, hasta olmak, evlenmek, çarşıda gezmek, yaşlılık ve ölüm gibi beşeri durumlarla karşı karşıya kalsalar da, onları herkesten farklı kılan üstün vasıflara sahiptirler.

 • 9 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Cenâb-ı Hâkk buyurmuştur: “Ey Peygamber, şüphesiz seni biz, bir şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik.” (Ahzâb s. 45) Gördüğünüz gibi Cenab-ı Hâkk bu âyette ona herkesin üstünde tutacak, birçok vasıflar vermiştir.

 • 24 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  İbrâhim (a.s.)’ın babası Âzer: “Artık oğlumuzu şehire götürmekte bir tehlike yok, alınan bütün tedbirler kaldırıldı. Nemrûd’un da endişesi zail oldu. Hattâ O’nu Nemrûd’un mâiyetine bile verebiliriz.” dedi.

 • 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Şüphesiz ki ben, her dinden geçip, müslim ve muvahhid olarak, yüzümü, o gökleri ve yeri yaratan Allâhü Teâlâ’ya döndüm. Ben, müşriklerden değilim.” (En’âm s. 79)

 • 19 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede: “Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?” (İnşirâh s. 4) buyrulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in şânının yüce oluşunun bir delîli de O (s.a.v.)’in adının, Allâh (c.c.)’un adını takip etmesidir. Kelime-i Tevhid’de bu açıkça görülmektedir. “Lâ ilâhe illallâh” denildikten sonra “Muhammedun Resûlullâh” denir ki bu şeref, her türlü şerefin üstündedir.

 • 11 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur […]

 • 21 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

  Resulullah (s.a.v.) Bütün Peygamberlerin Peygamberidir Resulullah (s.a.v.) Bütün Peygamberlerin Peygamberidir […]

 • 27 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in Peygamberliğini Bildirmesi Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in […]

 • 20 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları başlıklı yazımızı […]

 • 17 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı.

  Mevlid Gecesi Mevlid Gecesi. Mevlid Kandili, Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. […]

 • 16 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi  Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi […]

 • 31 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Kur’an’da Nebi Efendimiz’e Saygı – 2 Kur’an’da Nebi Efendimiz’e Saygı […]

 • 30 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1 Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1 […]

 • 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Nebi Efendimiz’in Allah Nezdindeki Değeri Nebi Efendimiz’in Allah Nezdindeki Değeri […]

 • 12 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi. […]

 • 7 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.

  İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler başlıklı yazımızı […]