• 21 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ buyuruyor: “Hem evlerinizde oturun ve evvelki cahiliyet zamanında süslenerek, açılıp saçılarak sokağa çıkan kadınların çıkışı gibi çıkmayın. Namazı gereği gibi kılın. Zekâtı verin. Allâh (c.c.)’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt (Peygamber ailesi)! Allâh sizden sırf günâhı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Peygamber, mü’minlere her hususta nefislerinden evlâdır. Peygamberin zevceleri, mü’minlerin anneleri hükmündedir. (Ahzab s. 6, 33)

 • 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Muhtar olan görüşe göre, “Allâh” ism-i şerîfî, İsm-i Â’zam-dır. Eğer biri: “İsm-i Â’zam’ın şartlarından biri, kendisiyle Allâh (c.c.)’a duâ edildiği zaman, duâsı kabul olunur.

 • 24 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  (Ramazân Ayı’nın başında veyâ ortasında veyâ sonunda üç kere okunacak duâ.) “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran...

 • 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “(Müşrikler) kendilerine istedikleri gibi bir âyet (bir […]

 • 9 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i celîlenin zahirine göre, gerçi nehyedilen, Allâhü Teâlâ’dan başkasına ibâdet edilen şeylerin tahkir edilmesi, sövülmesidir. Fakat haddi zâtında nehyedilen Allâhü Teâlâ’ya sövmektir. Zira bu sövme, O (c.c.)’nun sövülmesine sebeb olur. Neticesi şer olan şey de şerdir.

 • 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Rivâyet edildiğine göre, Hz. Îsâ (a.s.) bedenleri zayıflamış, renkleri solmuş üç kişiye rastladı da, onlara, “Sizi gördüğüm bu hale ne düşürdü?” dedi. Bunun üzerine onlar, “Cehennem korkusu” deyince, Hz. Îsâ (a.s.), “Allâh (c.c.)’a, korkanları korktukları şeylerden emin kılması yakışır” buyurdu.

 • 1 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Her günün saatleri üçe bölünmüştür. Birincisi helâlden dünyalık kazanma saatleri, ikincisi âhiret kazanmak için malûm olan ibâdet saatleri, üçüncüsü istirahât ve uyku saatleridir.

 • 15 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Yaratıcının varlığına delâlet eden delillerden biri de, O (c.c.)’un, “Ve Allâh’ın gökten indirip de, öldükten sonra yeryüzünü kendisiyle dirilttiği suda…” (Bakara s. 164) kavlidir.

 • 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm.Bismi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni‘me ‘ukbe’d-dâr Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâküntüm ta‘melûn.

 • 28 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanısıra Safer ayına hâs duâ ve ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır.

 • 10 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Tevbe eden, hallerini düzelten ve beyân edenler hariç. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olanım.” (Bakara s. 160)

 • 2 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Sizi ilk önce çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını hüküm ve takdir kılan O’dur. Bir de yanında, ecel-i müsemma (Âhiret eceli) vardır. Sonra da (gerçek böyle iken ba’s hakkında) hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’âm s. 2)

 • 10 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  “Ey Âdemoğulları! Biz, sizin için çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise, bir de zînet elbisesi (mefharet kisvesi, yâhûd servet ve refâh) indirdik. Takvâ elbisesi (îmân, Allâh (c.c.) korkusu, tevazu, iffet, haya ve tâat) ise daha hayırlıdır.

 • 10 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  İnsanın kalbi bir şeye meyledip, gönlü ona yönelince o şey, bazı âfet ve belâların kaynağı haline gelir. Bu durumda, kalp hâdiseler âleminden (maddi âlemden), kutsî âlem tarafına döner. Çünkü Hz. Adem (a.s.)’in kalbi cennete bağlanınca, Allâhü Teâlâ cenneti ona bir imtihan vesilesi kılmıştır.

 • 23 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  Âyeti celîlede şöyle buyrulur: “Ey Âdem! Sen ve eşin, Cennet’te oturun. Ve ikiniz de dilediğiniz yerden (Cennet meyve ve ni’metlerinden) yiyin. Yalnız, şu ağaca yaklaşmayın. Sonra nefislerine zulmedenlerden olursunuz.

 • 26 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a Yaptığı Duâlar Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a […]

 • 21 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Niçin Yaratıldık? Niçin Yaratıldık? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “O hanginizin […]

 • 17 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Berat Gecesinde Okunacak Dualar Berat Gecesinde Okunacak Dualar başlıklı yazımızı […]

 • 3 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Düşünen İnsanlar için İbretler Düşünen İnsanlar için İbretler başlıklı yazımızı […]

 • 1 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Haset ve Garazın Akıbeti Hz. Peygamber (s.a.v.)’e […]

 • 24 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân Mucizesi Kur’ân Mucizesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Yüce Allâh, […]