• 3 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ buyurdu: “Her kim bir Mü’min’i kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allâh (c.c.) ona gazab etmiştir, ona lânet etmiştir ve ona çok büyük bir azab hazırlamıştır.” (Nisa s. 93)

 • 19 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Lût (a.s.), İbrâhîm (a.s.)’ın yeğeni idi. Hz. İbrâhim (a.s.)’la Filistin’e geldikten sonra, Sodum’a meb’ûs olmuştu. Sodumlular, fuhşun her çeşidini yapmaktan çekinmeyen insanlardı. Hz. Lût (a.s.), onları doğru yola davet etti. Dinlemediler. Çok nasihât etti, kabul etmediler. Cenâb-ı Hâkk da üzerlerine taş yağdırdı. Hem de zelzele ile kasabalarının altını üstüne getirdi. Hepsi helâk oldu.

 • 10 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  bû Hureyre (r.a.)’den rivâyet edilen hadis-i şerifte “Kabilenin başı fâsık, günâhkar bir kimse olur, toplumun lideri onların en rezili olur.” ifadesi vardır. Ayrıca, “çalgı aletleri ve şarkıcı kadınlar meydana çıkar.” ifadesi geçmektedir.

 • 31 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bize hep şu nasihât edilirdi, “Bankalar gibi haram işlenen mekânlara girmeyin. Girmek zorunda kalırsanız, helâya girer gibi sol ayağınızla girip, sağ ayağınızla çıkın. O mekânda ruhunuz kabz olunacak olursa bedeniniz dışarıya düşsün.”

 • 19 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  liyyü’l Havvâs (r.âleyh) bu konu üzerinde şöyle konuşurdu: “Herhangi biriniz bir Müslümanın gıybetini yapıp da sonra kendi kendine, “Benim öyle güzel âmellerim var ki, yaptığım gıybetin günâhlarını bağışlatır” demesin. Çünkü olabilir ki hakkında konuştuğu kimseye bütün âmellerini kefâret olarak verir de yine onu ikna ve razı edemez.”

 • 15 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle anlattı: Resûlullâh (s.a.v.) sordu: “Gıybet nedir? Bilir misiniz?” “Allâh (c.c) ve Resulü (s.a.v.) daha iyi bilir” dediler. Şöyle buyurdu: “Din kardeşini sevmediği bir şeyle anarsan gıybetini etmiş olursun.” 

 • 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ucubdan sakınmak gerekir. Ucub, kişinin yaptığı âmeli kendinden bir meziyet bilmesi ve yaptığı amele, gözünde yüksek bir mevki vermesidir.

 • 12 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Osman (r.a.) devam etti: “İçkiden kendinizi koruyun.Çünkü o, kötülüklerin anasıdır. Şunun bir gerçek olduğunu söylüyorum. İman ve içki bir kalpte durmaz.

 • 21 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdullah b. Amr (r.a.) Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet ediyor: “Kocasına muhtaç olduğu halde ona teşekkür etmeyen kadına Allâh (c.c.) râhmet nazarıyla bakmaz.” 

 • 16 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Koğuculuk hakkında Efendimiz (s.a.v.)’den aşağıdaki hadîs-i şerîfler rivâyet edilmiştir. Şeyhayn şu hadîsi anlatır: “Koğuculuk yapan bir kimse cennete giremez.”

 • 16 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Enes (r.a.)’den şöyle rivâyet olunmuştur: “Resûl-i Ekrem bize bir hutbe irad etti. Hutbesinde faizi anlattı, ehemmiyetinden bahsetti ve şöyle buyurdu: “Adama faizden isabet eden bir dirhem, İslâm nazarında otuz altı zinadan daha çirkindir.”

 • 12 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.)’un azâbı daha zor ve devamlıdır. Eğer Allâh (c.c.)’un onu bağışlaması seni sevindirirse ondan razı ol. Nefsimi kudreti ile elinde tutana yemin olsun; ona dargın durduğun sürece namazı da sadakası da ona faydalı olmaz.”

 • 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: “Vallâhi îmân etmiş olmaz, vallahi îmân etmiş olmaz!” Meclisde hazır bulunanlar tarafından: “Yâ Resûlullâh (s.a.v.)! Bu îmân etmiş olmayan kimdir” diye soruldu. Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Kim olacak, komşusu zûlmünden emin olmayan kişi” buyurdu.

 • 14 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâh (c.c.), şeytânın kimlere (kâfirlere) dost ve kimlere (hususiyle müminlere) düşman olduğunu bize duyuruyor. Bilhassa Fâtır sûresinin 5-6’ıncı âyetlerinde buyuruyor ki: “.. Çünkü şeytân düşmanınızdır; onu düşman bilin."

 • 13 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Nemmam, bozgunculuk gâyesiyle insanlar arasında söz taşıyan kimsedir. Kovuculuk (nemime) müslümanların icmâı ile haramdır. Kovuculuğun haram oluşunu, Kur’ân âyetleri ve hadîsler açık ibârelerle beyân etmektedir.

 • 6 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere vasiyetlerinden biri de, kendimizi Müslüman kardeşlerimizden üstün ve büyük görmememiz, zahirî ve bâtınî durumumuzla kendimizi övüp beğendirmeye çalışmamamız hakkındadır.

 • 31 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.): “İpek elbise giymek ve altın, ümmetimin erkeklerine haram kılındı” buyurmuştur.

 • 14 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  “Efendimiz (s.a.v.)’in yanında oturan bir kimse, kalkıp gider. Âshâb (r.a.e.) adamın güçlükle kalktığını görünce, “Amma da zayıf ve halsiz” derler. Efendimiz (s.a.v.) onlara, “Böyle konuşmakla, bir din kardeşinizin etini yemiş oldunuz, gıybetini yapmış oldunuz” buyururlar.”

 • 24 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Saadetin Tohumu Günâhtan Sakınmaktır Saadetin Tohumu Günâhtan Sakınmaktır başlıklı yazımızı […]

 • 20 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Laf Taşıyanın Hükmü Laf Taşıyanın Hükmü başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. […]

 • 5 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  “Muhabbet vesaire için efsun yapmak, iplik okumak veya nüsha yazmak […]