Hz. Ali (r.a.)’den rivâyet edilen hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca onların başına büyük belâ gelecektir.” Yanında bulunanlar, “Bunlar nelerdir Ey Allâh’ın Resûlü?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ganimet yani servetin fakirlere uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında dolaşan bir metâ haline geldiği zaman, Emanet ganimet, (malı gibi yağmalanıp helâl) kılındığı zaman, zekât vermek ibâdet olmaktan çıkıp bir angarya ve cezâ telâkki edildiği zaman, kişi eşine itaat edip, annesinin haklarını çiğnediğinde, babasından uzaklaşıp dostlarına iyilik ettiğinde, topluma, onların en alçağı baş lider olduğu zaman, camilerde Allâh rızası gözetmeyen husumet, alışveriş, eğlence ve dünyevi konularda sesler yükseldiği zaman, ipek haram bilinmeyip, erkekler tarafından giyildiği zaman, şarap ve diğer alkollü içkiler içildiği zaman, kişiye zorbalığı ve şerrinden korkulduğu için) zararı dokunmasın diye ikramda bulunulduğu zaman, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği zaman, bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere çeşitli bahanelerle hakâret ettiği zaman. İşte bunlar yapıldığı vakit artık kızıl bir rüzgârı, yere batmayı veya şekil değiştirmeyi veya gökten taş yağmasını bekleyiniz.” Aynı konuda Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyet edilen hadis-i şerifte “Kabilenin başı fâsık, günâhkar bir kimse olur, toplumun lideri onların en rezili olur.” ifadesi vardır. Ayrıca, “çalgı aletleri ve şarkıcı kadınlar meydana çıkar.” ifadesi geçmektedir. Hadisin sonunda şöyle denmektedir: “Bunlar meydana geldiği zaman kızıl bir rüzgârı, depremi, yere batmayı, şekil değiştirilmesini ve taş yağmasını bekleyiniz. Alâmetler (kıyâmet alametleri) peşpeşe gelecektir. Tıpkı ipi çürüyen boncukların ipin kopması ile peşpeşe dağılıp dökülmesi gibi.” (İmâm Şatıbi, el-İ’tisam, c.2, s.104)

Bir Yorum Bırak