Güya Hz. Alî sevgisi adı altında Şia’nın Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Âişe (r.a.e.) düşmanlıkları bilinen bir vakıâdır. Hz. Ömer’e söven birini işittiğinizde ona hangi Ömer’i kast ediyorsun diye sorun? Kastettiğin Hz. Alî (k.v.)’nin oğlu olan Ömer mi? Yoksa Hz. Alî (k.v.)’nin oğlu Hz. Hüseyin (r.a.)’in oğlu olan Ömer mi? Ya da Hz. Alî (k.v.)’nin oğlu Hz. Hasan (r.a.)’in oğlu olan Ömer mi ? Yahut Hz. Hüseyin (r.a.)’in oğlu Zeynel Abidîn (r.a.)’in oğlu olan Ömer mi? Veya Musa Kâzım (r.âleyh)’in oğlu olan Ömer mi? Bu Ömer’lerden hangisini kastediyorsun? Hz. Âişe (r.anhâ) annemizi ateşte olmakla ithâm eden birini gördüğünüzde ona hangi Aişe’yi kastediyorsun diye sorun? Ca’fer es-Sâdık (r.a.)’in kızı Aişe’yi mi? Yahut Musa Kâzım (r.âleyh)’in kızı Aişe’yi mi? Veya Ali Rıza’nın kızı Aişe’yi mi? Hangi Âişe? Hz. Ebû Bekir’e küfreden birini işittiğinizde ona hangi Ebû Bekir’i kast ettiğini sorun? Hz. Alî (k.v.)’nin oğlu olan Ebû Bekir’i mi? Yoksa Hz Ali (k.v.)’nin oğlu Hz. Hasan (r.a.)’in oğlu olan Ebû Bekir’i mi? Ya da Hz. Alî (k.v.)’nin oğlu Hz. Hüseyin (r.a.)’in oğlu olan Ebû Bekir’i mi? Yahut Mûsa Kâzım (r.a.)’in oğlu olan Ebû Bekir’i mi? Hangi Ebû Bekir? Sonra o kişiye bu değerli insanların neden evlâtlarına bu isimleri koyduklarını sor. Onlar Hz. Ebû Bekir (r.a.)’i, Hz. Ömer (r.a.)’i ve Hz. Âişe (r.anhâ) annemizi seviyor, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ashâbı (r.a.e.)’ne saygı gösterip hürmet ediyorlar ve tertemiz hâtıralarını evlâtları vesilesiyle ebedileştirmek istiyorlardı. (Radıyallâhü anhüm ecmain) (www.dintahripcileri.com)