Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a Yaptığı Duâlar

Resûlullâh (s.a.v.)’in Ashâbı Kiram’a Yaptığı Duâlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Enes (r.a.)’den; Muhammed (s.a.v.)’in ashâbı (r.a.e.), Hendek günü şöyle diyorlardı: “Bizler, Peygamber (s.a.v.)’e biat edenleriz. Sağ kaldıkça ebediyen İslâm üzere (veya Cihad üzere).”
Peygamber (s.a.v.) ise şöyle diyordu: “Allâh’ım! Gerçekten hayır, ahiret hayrıdır. O hâlde Ensarla Muhacirlere mağfiret eyle.” (Buharî)
Rivâyetin diğer metinlerinde; “Ensar ve Muhacirleri mübarek eyle”, “Ensar ve Muhacirleri ıslâh eyle” ve “Ensar ve Muhacirlere ikrâm eyle” şeklinde gelmiştir.
Sehl Bin Sa’d (r.a.) hadisinde, Sehl (r.a.) şöyle demiştir: “Biz hendeği kazıyor ve toprağı omuzlarımızda taşıyorken yanımıza Resûlullâh (s.a.v.) geldi ve: “Allâh’ım! Âhiret hayatından başka hayat yoktur. O hâlde sen Ensarla Muhacirlere mağfiret eyle!” buyurdu. (Buharî)
Görüldüğü gibi Resûlullâh (s.a.v.) onların bağışlanması, ikrâm edilmeleri, ıslâhı ve mübarek kılınmaları için duâ ediyor. Rabbimiz bizleri, Resûlü (s.a.v.)’in emrine aykırı davranmaktan, yoluna, metoduna, sünnetine ve şeriatına uymamaktan sakındırmıştır. O hâlde görüşler ve ameller, onun sözleri ve amelleri ile ölçülmeli, buna uyan kabul edilmeli, muhalif olan söz de şahıs da ret edilmelidir. Zira böyle söyleyen Allâh (c.c.) ve Resûlüne karşı gelmiştir. O Allâhü Teâlâ’nın buyurduğu gibi alçaktır: “Allâh’a ve Resûlü’ne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azâb vardır.” (Mücadele s. 5)
Allâh (c.c.)’a ve Resûlü (s.a.v.)’e karşı gelişin en büyüğü, Allâh (c.c.)’un Peygamber ve Resûllerinden sonra en yüce dostları olan, Allâh’ın Peygamber (s.a.v.)’e sahabelik için seçtiği ashâbı (r.a.e.)’ne hakaret etmektir.
(İbn Hacer el-Askalânî, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.16-17)