Nebi (s.a.v.)’e Salatü Selâm Getirmenin Fazileti

Allâhü Teâlâ şöyle buyuruyor: “Gerçekten Allâh ve melekleri, Peygambere salât ederler (O’nun şeref ve şânını yüceltirler). Ey îmân edenler! Siz de O’na salât edin. (Allâhümme salli âlâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed, deyin) ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzâb s.56)

Salâvât-ı şerîfe okumanın fazîleti ile ilgili Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdular:
1. “Bana getirilen iki salât-ü selâm arasında duâ yapa¬nın duâsı reddolunmaz (mutlaka kabul olur).”
2. “Her duâ gökte takılıp kalmıştır. Bana salât-ü selâm getirildiği zaman o duâ (Allâh’a) yükselir.”
3. “Yanında anıldığımda bana salât-ü selâm getirmeye-nin burnu yere sürtsün (yeryüzünde sürünsün).”
4. “Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salât-ü selâm getirmeyen kimsedir.”
5. “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât-ü selâm getirenleridir”
6. “Kim ki bir kitâpta salât-ü selâmı yazarsa, o kitap¬ta benim ismim bulunduğu müddet melekler onun için istiğfâr eder.”
7. “Kim bana bir kere salât ederse Allâh ona on kere salât (rahmet eder) ve onun on günâhını bağışlar. Derece¬sini de on kat yükseltir.”
8. “Ben Cebrâil’e uğradım. Cebrâil bana şöyle dedi”: Sana müjde ederim ki, Allâhü Te‘âlâ buyuruyor ki: “Kim sana selâmet dilerse, ona selâmet veririm. Kim sana salât ederse, ona rahmet ederim.”
9. “Bir yerde toplanıp Peygamber (s.a.v.)’e salât getir-meksizin dağılanlar, ancak leş kokusundan daha çirkin bir koku ile dağılırlar.”
Hz. Ebû Bekir (r.a.) şöyle buyuruyorlar: “Resûlullah (s.a.v.)’e salâvat getirmek, soğuk suyun ateşi söndürmesinden daha çok günâhları yok eder. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e selâmet dilemek ise, köleler âzad etmekten daha fazîletlidir.”

(Kâdi İyaz, Şifâ-i Şerîf, s.450-465)

 

 

 

Bir Yorum Bırak