1. Besmele ile başlayıp, hamdele ile bitirmektir. Hatta her lokmayı aldıkça “Bismillâh” demek, daha güzeldir. Herkesin duyup söylemesi için, Besmele’yi aşikâre okumalıdır. 2. Sağ el ile yemeli, tuz ile başlayıp, tuz ile bitirmelidir. Nebî (s.a.v.): “Ya Ali, yemeğe tuz ile başla! Çünkü tuz 70 çeşit hastalığa şifadır. Bu hastalıklar arasında cinnet, cüzzam, baras, mide ağrısı ve diş ağrısı da vardır.” buyurmuştur. (Şir’at’ül İslâm) 3. Lokmayı küçük almalı, iyice çiğnemeli, ağzındaki lokmayı yutmadan diğerini almamalıdır. Çünkü bu, yemekte aceledir. 4. Yemek kötülenmemelidir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), hiçbir yemeği beğenmezlik etmez, hoşuna giderse yer, gitmezse yemezdi. 5. Önünden yemelidir. Yalnız meyvede öyle değildir. Meyve yerken elini dolaştırabilir. Nitekim hadiste: “Meyve, yemek gibi bir çeşit değildir.” buyurmuştur. 6. Ekmeğin ortasından, yemeğin tepesinden yememeli. Çöreğin kenarından yemeli. Ekmek az olursa onu kesmemeli, kırmalı. 7. Pişmiş eti de kesmemeli. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), bundan da menetmiştir. Isırıp yemelidir. 8. Ekmek üzerine kap kaşık koymamalıdır. 9. Sıcak yemeği üfleyerek soğutmamalı; bu menedilmiştir. Yenecek kıvama gelinceye kadar beklemelidir. 10. Hurmayı da üç, beş, yedi veya daha ziyade de olsa, tek tek yemeli, meyveyi, kabuk ve çekirdekleri ile aynı kaba koymamalı, hurma çekirdeklerini sol eliyle almalıdır. Posası ve çekirdeği olan her meyvede vaziyet böyledir. 11. Yemek esnasında çok su içmemeli, lokma boğazında kaldığı veyâ suya fazla isteği olduğu zaman içmelidir. Susadığı zaman içmesi tıbbî cihetten iyidir. Nebî (s.a.v.) suyu tek yudumda içmemeyi tavsiye buyururlardı. Oturarak yudum yudum içerlerdi. Allâh Resûlü (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu nakledilir: “Deve içişi gibi tek bir içişle su içmeyin. İkişer üçer yudumda için, içmeye “bismillah” diyerek başlayın, bitirince “elhâmdülillâh” deyin.” (Tirmizî) (İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh), İhyâ-u Ulûmiddin, c.2, s.15-16)