Piri Türkistan Ahmet Yesevi’den İnciler

Piri Türkistan Ahmet Yesevi’den İnciler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz


Ey Dostlar! Câhillerle dostluk kurmaktan sakınınız. İslâmiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allâhü Te‘âlâ’ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbi ile dünyâ düşünce ve işlerinden sıyrılıp, yalnız Allâhü Te‘âlâ’ya yönelmedikçe, hakîkat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrâk edip, anlayıp bilmekten uzaktırlar. Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyâya meyl ve muhabbetten kurtulamaz. Allâh (c.c.) yolunda göz yaşları dökerek ağlamadıkça, Allâhü Te‘âlâ’ya âit ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir.
İslâmî hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyâlık yolunda bulunmağa kalkarsa, bunun îmânını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyâlık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hattâ kendisinde bâzı hâllerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmânî olduğunu zannederler. Halbuki bunlar, abdestte, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o hâller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idâresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise velî olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar.
Malının çokluğu dillere destan olan Kârûn bile, malının hayrını, faydasını göremedi. Nihâyet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak, Allâhü Te‘âlâ’yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsvâ olmuştur. Artık, yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariblere merhamet etmek, Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetidir. Nerede bir garib görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır.
(Evliyâlar Ansiklopedisi)