Bir kimse; tevhidi yani Allâh (c.c.)’un birliğini kabul edip “Lâ ilâhe illallâh” dediği halde, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in risâletini, peygamberliğini kabul etmezse, müslüman olmaz, imânlı sayılmaz. “Lâ ilâhe ilallâh” ile beraber “Muhammedün Resûlullâh” derse, ancak o zaman müslüman olur. Yahudi ve Hristiyanların sadece “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh” demeleriyle müslüman olduklarına hükmedilmez. Çünkü bu sözleriyle icâbında, “Muhammed Peygamberdir ama Allâh (c.c.)’un size gönderdiği peygamberdir” demek isteyebilirler. Onun için, kendi dinlerini terk ettiklerini söylemedikleri müddetçe, kelime-i tevhidi söylemeleri onların imân etmiş olduğuna kâfi değildir. Hatta; bir Hristiyan “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh” deyip arkasından da Hristiyanlığı terk ettiğini söylese yine müslüman olduğuna hükmedilmez. Çünkü, Hristiyanlığı bırakıp Yahudiliğe geçmiş olabilir. Nitekim Yahudiler de “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh” derler. Hatta sadece “Ben müslümanım” demesi de yetmez. Çünkü “müslümanım” demek “hak ve doğru olanı kabul ediyorum” demektir. Çünkü her dinin sahibi kendi dinini hak ve doğru kabul eder. Onun için Imâm-ı Âzam (r.a.) şöyle diyor: “Bir Hristiyan veya Yahudi “ben müslümanım” dese veya “müslüman oldum” dese, ona bu sözle ne demek istediği sorulur. Eğer “Hıristiyanlığı ve Yahudiliği terk edip İslâm dinini kabul ettim” derse o kimse müslümandır. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan zâta yemin ederim ki, bu ümmetten her kim, Yahudi olsun Hristiyan olsun, beni işitir sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa, mutlaka cehennem ehlinden olacaktır.” (Müslim) (Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.935-936)

 

Bir Yorum Bırak