Öğren Yaşa Öğret Yaşat!

Öğren Yaşa Öğret Yaşat! başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Yakın tarihimize damga vuran gençlik teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği’nde 1971’de başlayan dönemde kurumsal/kitlesel faaliyetler yanında kişisel gelişime de çok önem verilmiş; “İslâm’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat” düsturu hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ülkemizin yönetiminde ve önemli görevlerdeki pek çok kişi Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında İslâmî değerleri, teşkilatçılığı, birlik ve beraberliğin getireceği neticeleri öğrenmiş ve meyvesini toplamıştır.
MTTB’nin Bozkurt olan amblemi 1976 yılında kitap (Kur’an) ile değiştirilmiştir. 1971-80 arası dönemde Fetih Mitingleri düzenlenmiş, Ayasofya’da defalarca namaz kılınmıştır.
56. Dönem Faaliyet Raporundan:
-13 Mayıs 1977 Cuma günü 500 kadar MTTB’li genç Ayasofya’da namaz kıldı. Namazın, basında akisleri büyük oldu.
-26 Mayıs 1977 Perşembe günü 1000’i aşkın MTTB’li genç Ayasofya’da ikinci kez namaz kıldı.
Milli Türk Talebe Birliği, 80’lere gelindiğinde, “MTTB vagon olamaz, lokomotiftir” anlayışını tamamen yerleştirmiş, Türkiye çapında 250 civarı şubesi bulunan, Necip Fazıl’ın deyimiyle “madde ve manaya hâkim”, gönüllere girmiş kitlesel bir gençlik hareketi hâline gelmiştir.
Nihayet 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan askerî yönetim tarafından Milli Türk Talebe Birliğinin faaliyetleri durdurulmuştur. Hatta 1980 darbesinin yapılmasının örtülü ancak temel sebebinin MTTB’nin önlenemez yükselişinin önüne geçmek olduğu bilinmektedir.
Ancak bu ocak hiçbir zaman söndürülememiş, küllense de için için yanmaya devam etmiştir. Nitekim 80 ihtilâlinde MTTB kapatıldıktan sonra tüzüğü gereği, bütün mevcudiyeti ve misyonu MTTB’nin yan kuruluşu olarak 1971 yılında Muhterem Ömer Öztürk tarafından kurulan Fatih Gençlik Vakfına devredilmiş, böylece gençliği yetiştirmeye yönelik faaliyetler herşartta aralıksız sürmüştür. Fatih Gençlik Vakfı faaliyetlerini aynı çizgide devam ettirmektedir.
(Detaylı bilgi: www.mttb.com.tr; www.fgv.org.tr)