Öğle namazına, zevâl vaktinden önce hazırlanmak icâp eder. Eğer gece teheccüd namazına kalkıyorsan veya sabah uyumayıp zikir gibi, ilim öğrenmek gibi hayırlı işlerle meşgul oluyorsan, Cuma gününün dışındaki günlerde öğle namazından önce kaylûle uykusuna yat, uyu. Sahur yemeği gündüz oruç tutmaya yardımcı olduğu gibi, kaylûle uykusu da gece teheccüd namazına kalkmaya yardımcı olur. Kaylûle uykusu uyuduğu halde gece teheccüd namazına kalkmamak, gece sahur yemeği yiyip de gündüz oruç tutmamaya benzer. Öğleden önce kaylûye uykusuna yatıyorsan, zevâlden önce kalk, abdest al, mescide gitmek için hazırlan. Mescide girince kerahât vakti değilse iki rek’at tahiyyetül mescid namazı kıl. Müezzin ezân okurken müezzinin söylediklerini sen de tekrarla. Sonra, öğle namazının ilk sünneti niyetiyle dört rek’at sünnet kıl. Farzdan önce kılınan bu dört rek’at namaz, sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz (s.a.v), bu namazda uzun sûreler okur ve şöyle buyururdu: “Bu vakitte gök kapıları açılır. Gök kapılarının açıldığı bu vakitte sâlih âmellerimin göğe yükselmesi benim hoşuma gider.” Ebû Hüreyre (r.a.)’in rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar: “Bir kimse rükû ve secdesini güzelce yaparak bu namazı kılarsa, yetmiş bin melek de onunla beraber kılar ve akşam oluncaya kadar o kimse için istiğfar ederler.” Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyorlar: “Kim öğle namazının farzından önce dört rek’at, farzından sonra da dört rek’at namaz kılmaya devam ederse, Allâh (c.c.) onun vücudunu cehenneme haram kılar. (Huccetül İslâm İmâm Gazâlî (r.âleyh), Nasıl İyi Bir Kul Olunur?, s.177-179)