Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-3

Nebî (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-3 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
“Yâ Ali! Komşuna kâfir de olsa ikrâm et. Bunun gibi kâfir de olsa, misâfire ikrâm et, annene babana, kâfir de olsalar ikrâm et. Kâfir de olsa dilenciyi reddetme. Şüpheli şeyleri yiyenin dîni örtülü, kalbi kara olur. Haram yiyenin kalbi ölür, dîni köhne olur. Yakîni zayıf olur. Duâsı perdelenmiş olur. İbâdeti az olur.
Yâ Ali! Bir yetim ağlayınca Arş-ı Mecîd titrer. Allâhü Te‘âlâ: “Yâ Cebrail! Bu yetimi ağlatanın Cehennemde yerini bul, ben de onu ağlatayım. O yetimi güldürenin, sevindirenin. Cennette yerini geniş et. Ben de onu sevindirip, güldüreyim.” buyurur. Yâ Ali! Yakın zamanda ümmetimden Râfızîler meydana çıkacaktır. Ashâbıma söğen, dil uzatan kimselerin boynunu vur. Onlar bu ümmetin yahûdisidir.
Yâ Ali! Kırk gün geçtiği halde bir ilim meclisine gitmeyen kimsenin kalbi kararır, büyük günâh da işler. Çünkü kalb ilimle yaşar. İlimsiz ibâdet olmaz. Verâ sahibi olmayan, yâni haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmayan, günâh işlenmesine mani olamayan kimsenin yerin altında durması, üstünde durmasından iyidir. Yâni o kimsede imânın bulunduğu belli olmadığından kalbinde durması daha iyidir. Bir şeyi pişirince, iyi pişir. Yediğin zaman çok çiğne.
Yâ Ali! Hiçbir müslümana lânet etme. Hatta hiçbir canlıya lânet etme ki, lânet sana geri döner. Allâhü Te‘âlâ’nın nimetlerine şükreden, belâlarına sabreden ve günâhlarına istiğfar eden kimse istediği kapıdan Cennet’e girer. Yâ Ali! Üzüntülü vaktinde Allâhü Te‘âlâ’yı zikret. Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitir. Tuz ölüm hariç, yetmiş derde devadır. Yemeklere çörek otu koy. O da ölüm hariç, çok dertlere devâdır. Zeytinyağı ye. Yeni ayı görünce tekbîr ve tehlîl edip duâsını oku. Bir kimseden birşey istiyeceğin zaman Âyetel Kürsî oku. İleriye, önce sağ ayağını at.”
(İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibü’l-âliye, c.10, s.675-676)