Nebi Efendimiz’den Gelene Razı Olmayan Küfre Girmiştir

Nebi Efendimiz’den Gelene Razı Olmayan Küfre Girmiştir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: “İçinizden hiçbirisini koltuğuna yaslanmış bir vaziyette iken, kendisine, benim emir ve nehiylerimden biri ulaştırıldığında “Başkasını bilmem, biz Allâhü Te‘âlâ’nın kitabında gördüğümüze uyarız” dediğini sakın görmeyeyim. Böylelerine yaklaşmayın ve onlarla dostluk kurmayın.” buyurmuştur. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayetle; Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Size bir şeyi emrettiğim zaman gücünüz yettiği müddetçe onu yapın. Size yasakladığım şeyden de muhakkak sakının.” (İbn-i Kesir)
“Biz her peygamberi, ancak Allâh (c.c.)’un izni ile kendisine itaat olunmak için gönderdik…” (Nisa s.64) Peygamber (s.a.v.)’e itaat, Allâh (c.c.)’un emrine itaattir. O (s.a.v.)’e itaat etmemek ve emirlerini dinlememek; Allâh (c.c.)’a isyândır ve onun emirlerini dinlememektir. Unutmamak lazımdır ki, Peygamber (s.a.v.) yalnız konuşan ve vaaz veren bir vaiz değildir. Din, hayatın pratik düzenidir. Hayatın maddi ve manevi cephesini düzenleyecek ve gerçekleştirecek bir peygamberin tahakkümüne sahip olması lazımdır. Kazı Beyzavi (r.âleyh) bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor: “Bu şuna delildir, Resûlün hükmüne razı olmayan kimse, görünüşte müslüman olsa bile kafir olur. Ancak itaat olunmak için Resûller gönderildiklerine göre, onlara itaat etmeyen ve hükmüne razı olmayan kimse, onun risâletini kabul etmemiştir.”
(Mehmed Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Âkâidi, s.16-17)

Pratik Fıkhi Bilgiler

Sual: Kadın uykudan uyanınca hayızın bittiğini anlarsa kılmadığı namazı kazâ etmesi gerekir mi?
Cevap: Bir kadın temiz olarak yatıp da uyandığı zaman, hayız görmeye başladığını anlarsa, uyandığı andan itibaren âdet görmeye başlamış sayılır. Aksine olarak hayızlı bir kadın, yatıp da uyandığı zaman temizlenmiş olduğunu anlarsa, ihtiyat olarak, yattığı zamandan itibaren temizlenmiş sayılır. Onun için bu iki esasa göre de, eğer yatsı namazını kılmadan önce yatmış ve uykuda iken bu namaz vakti geçmiş bulunursa, bu namazı kaza etmesi gerekir.
(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli)