Nasıl Cömert Olunur?

Nasıl Cömert Olunur? Başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet, cömertlerin evidir. Cömert olan günahkâr genç; cimri olan âbîd ihtiyardan Allâh (c.c.) için daha sevimlidir.”

Yine Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.), kendisine bol ihsânda bulunduğu hâlde, ailesine ve kendine bolluk göstermeyen bizden değildir.”

Hasan Basri (r.a.) şöyle anlatır: “Kul, bu yolda edebini Allâh (c.c.)’den almalıdır. Bolluk ihsân ettiği zaman bolluk göstermeli; darlık olduğu zaman da tutumlu olmalıdır.”

Rivayet edildiğine göre, Yûsuf b. Halid Simtî şöyle der: “Ebû Hanife (r.a.)’e, Haccac tarafından bin çifte yakın ayakkabı hediye edildiğini gördüm. O, bunların hepsini, din kardeşlerine dağıttı. Bundan bir iki gün sonra, oğluna ayakkabı aldığını görünce sordum: “Neden böyle yaptın? Sana bin çifte yakın ayakkabı hediye edildi.” Şöyle anlattı: “Hediyeler işinde benim yolum, gelenleri dağıtmak, getirenlere de ayniyle mukabele etmektir veya kat kat fazlasını vermektir. Hediye işi için, Resûlullâh (s.a.v.)’in şu hadîs-i şerifi vardır: “Bir kimseye hediye geldiği zaman, yanındakiler onun ortağıdır.”

Ben ise, yanımda oturanlarla din kardeşlerimi ayırt etmem. Görüşüm, hediyenin kabulü üzerinedir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) hediyeyi kabul eder, davete giderdi. Gelen hediyeye daha iyi bir şekilde karşılık vermeyi de şu âyet-i kerimenin mânâsında bulurum: “Bir selâm ile selâmlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selâmlayın veya aynı ile karşılık verin…” (Nisa s. 86)

Süfyan b. Uyeyne (r.a.)’e, bol sarfetmekten soruldu, şöyle anlattı: “Bu bir yol gibidir. O yolda diken de, böğürtlen de olur.”

(Ebü’l Leys Semerkandi, Tenbihül Gafilin-Bostanü’l Arifin, s.880-881)