Nasihat

Ey kardeşlerim, sizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü elli bin yıldır. O gün, bir ürperme ve bir heyecan günüdür. O gün, insanın sonunun geldiği gündür. O gün, Kıyâmet Günü’dür. O gün, hasret ve nedâmet günüdür. O gün, büyük bir gündür. O gün, insanların âlemlerin Rabbi huzuruna divan duracağı gündür.
O gün, münâkaşa günüdür. O gün, muhasebe günüdür. O gün, soruşturma günüdür.O gün, zelzele günüdür. O gün, bağırıp çağırma günüdür. O gün, hak günüdür.
O gün, saçın sakalın dökülme günüdür. O gün, kabirden çıkma günüdür. O gün, insanın önden gönderdiğini görme günüdür. O gün, insanın kandırıldığını anlama günüdür. O gün, amellerinin karşılığını görmek için insanların bölük bölük meydana çıkarıldığı gündür.
O gün, bir kısım yüzler bembeyaz, bir kısım yüzler de simsiyahtır. O gün, bir dost diğer dostuna faydalı olamaz. O gün, hiç kimsenin hilesi kendisine fayda getirmez. O gün, baba oğluna faydalı olamaz. Kezâ, oğul da babasına bir fayda temin edemez. O günün şerri her yana yaygındır.
O gün, zâlimlerin uydurdukları yalan fayda vermez. Onlara lanet vardır. Onlara kötülük evi vardır. O gün, her nefis, kendisiyle mücâdele eder. O gün, emziren ana, emzirdiği çocuğu unutur. Hâmile kadınlar çocuklarını düşürürler. O gün, insanları sarhoş olarak görürsün; halbuki onlar sarhoş değiller; Allâh (c.c)’un azabı şiddetlidir.
(Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbihu’l-Gafilîn, s.59-60)
 

Pratik Fıkhî Bilgiler

SUAL: Dövme yaptırmak caiz midir?
CEVAP: Caiz değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. (Buhârî, Müslim)