1. Başlangıç ve vitrin Kunut tekbirinde erkeklerin kulakları, kadınların omuzları hizasına ve ellerinin içini kıbleye çevirerek kaldırmaları, 2.Tekbirler esnasında avuçları kıbleye çevirmek, 3. Kıyamda sağ eli sol eli üzerine koyarak ellerini bağlamak, 4. Erkeklerin göbeğin hemen altına ve kadınların göğsü üzerine bağlaması, 5. Cemaatle veya yalnız namaz kılarken ilk rek’atte “Sübhâneke” ve “eûzü” okumak, 6. Tüm rekâtlarda Fatiha-i Şerîfe’den önce Besmele-i Şerîfe okumak, Fatihâ-i Şerîfe bittikten sonra sessizce “âmin” demek, 7. Kıyamdan rükûya inerken tekbîr almak, 8. Rükûda dirsekleri kırmadan elleri dizlerin üzerine koyup parmakları açmak, rükûda üç kere “sübhâne Rabbiye’l-azîm” demek ve bu esnâda bel ile başı aynı hizada tutmak. 9. Rükûdan kalkarken “semiallâhu limen hamideh” demek, 10. Rükûdan kalktıktan sonra “rabbenâ leke’l-hamd” demek, 11. Secdelere giderken sve kalkarken “Allâhü ekber” demek, 12. Secdede üç kere “sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” demek, 13. Secdede el parmaklarını bitiştirmek, 14. Erkeklerin secdede uyluklarını karnından ayırması (secde esnâsında altından oğlak geçebilecek kadar boşluk bulundurmak) hatunların ise tam tersini yaparak uyluklarını karınlarına yapıştırmaları, 15. Erkeklerin sağ ayağını dikip sol ayağının üzerine oturması, 16. Son oturuşta “salavât” ve dua okumak, 17. Sağa ve sola selâm verirken başı çevirmek, 18. Tahiyyatta elleri dizlerinin üzerine koyup parmakları kendi haline bırakmak, 19. Secdede elleri ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek, 20. Secdede elleri kulakların hizasına koymak 21. Dört rekât olan farzların son rekâtlarında yalnız Fâtiha-i Şerîfe okumak, 22. Sünnet-i şerife üzere ezan-ı muhammedî okumak, 23. Cemaatle veya yalnızken farzlardan önce kâmet getirmek. (Mızraklı İlmihal, s.37)