Namazın altısı içinde altısı da dışında olmak üzere on iki farzı vardır.
Namazın dışındaki farzları:
1.Vakit: Her namazın belli bir vakti vardır.
2. Niyet: Niyetle namaz arasında dünya ameli, mesela yemek içmek, konuşmak gibi şeyler olmamalıdır. Olursa tekrar niyet edilmelidir. En iyisi niyetin namaza başlama anında olmasıdır.
3.Necâsetten Tahâret: Görünür pisliklerden temizlenmek. Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması gerekir.
4.Hadesten Tahâret: Manevî olarak temizlenmektir. Yani cünüb ise gusül, değilse abdest almaktır.
5.İstikbâl-i Kıble: Kıbleye dönmek. Namaza başlamadan Kâbe-i Mükerreme’ye yönelmek.
6.Setr-i Avret: Avret yerini örtmektir. Erkeğin avret yeri, göbeği altından dizi altına kadardır. Kadının her yeri avrettir yalnızca eli ve yüzü avret değildir.
Namazın içindeki farzlar:
1. İftitâh Tekbiri: Niyetin hemen arkasından “Allâhü Ekber” diye söylemektir.
2. Kıyâm: Farz namazda gücü yetiyorsa ayakta durmak.
3. Kırâat: Kırâat, Kur’an okumaktır, yeri kıyamdır. İmama uyan kimseden düştmüştür (Okuması gerekmez). Farz namazların ancak iki rekâtında, vacip ve nafile namazların her rekâtınde farzdır.
4. Rükû: Eller dizlere dokunacak derecede eğilmek.
5. Secde: Alnın, burnun, ellerin, dizlerin ve ayakların yere değmesidir. (Burnun yere değmesi ise vaciptir)
6. Kâde-i Âhire (Namazın Sonunda Oturmak): Her namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak. (Kadızâde, Birgivî Vasiyetâmesi Şerhi, s.280-285)