“Bir tek bilen vardır. O da Nebî (s.a.v.)’dir. Söylenen söz ancak O (s.a.v.)’in sözüne uyuyorsa muteberdir.” “Peygamberlerden sonra insanların en akıllısı Hz. Ebûbekir (r.a.)’dir. Çünkü Nebî (s.a.v.)’in yolunda her şeyini fedâ etmiştir.” “Bu dünyada (nefs ve hevâsına uyarak) yaşama hakkını kullanan kimse, âhiretteki yaşama hakkını kaybetmiştir.” “Şerî’at, tarîkat; zikir ve fikir hepsinden maksad; ahlâkı güzelleştirmektir.” “Ta’zîm ile yapılan ibâdet, kişiyi Allâh (c.c.)’un zâtına yaklaştırır.” “Edebe riâyet etmezsen, yıktığın yaptığından fazla olur.” “Edebi zâyi’ edersen, İslâm’ı muhâfaza edemezsin.” “İslâm taharet-i kâmile (tam bir temizlik) dînidir.” “Toplumun temeli tesettüre dayanır.” “Aile reisinin temel görevlerinden ikisi şunlardır: Tesettüre uymayı sağlamak ve eve helâl rızık getirmek.” “Para cepte olabilir, kasada olabilir; ama kalpte olması câiz değildir.” “Ancak, dünya muhâbbetiyle kalbi dolmuş kimseler fâiz alıp verebilirler.” “Müslümanın tatili iş değişikliği yapmaktır. Müslüman böylece dinlenir.” “İslâm’ın propagandaya ihtiyacı yoktur. En güzel propaganda onu sünnete tam olarak uyarak yaşamaktır.” “Allâh (c.c.), kendi yolunda bulunan kulunu imtihân eder, ama mahrûm etmez.” “Kimin istikâmeti daha düzgün ise, o Allâh (c. c.)’ya daha yakındır.” “Sabırla muâmele, hayırlı neticeler getirir.” “Vazîfemiz Allâh (c.c.) demek, kullara da Allâh (c.c.) dedirtmektir.” (www.omerozturk.org)