Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ: Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.** (Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i Şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)** Receb-i Şerîf Duâları:** İlk on (10) gün:** “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm**” İkinci on (10) gün: **“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”** Son on (10) gün: **“Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”** **Şa‘bân-ı Şerîf’te Okunacak Duâ: Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.** (Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Şa‘bân-ı Şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)** Şa‘ban-ı Şerîf Duâları**: İlk on (10) gün:** “Yâ latîfü celle şânüh”** İkinci on (10) gün: **“Yâ rezzâku celle şânüh”** Son on (10) gün: **“Yâ azîzü celle şânüh”** Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar: İlk on (10) gün:** “Yâ erhame’r- râhimîn**” İkinci on (10) gün: **“Yâ ğaffârü’z- zünûb”** Son on (10) gün: **“Yâ ‘atîka’r- rikâb”** **1. Îkâz:** Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır. **2. Îkâz:** Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur. **3. Îkâz:** Ramazân-ı Şerîf’in yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur. **4. Îkâz:** Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı Şerîf okunur.** (Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.42)