Mübarek Üç Aylarda Okunacak Dualar

Mübarek Üç Aylarda Okunacak Dualar. Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihleri okurlarımız için derledik. Üç Aylar’da (Receb, Şaban ve Ramazan) yapılacak dualar ve diğer ibadetler.

Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ:
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)
Receb-i Şerîf Duâları:
İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm”
İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”
Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”
Şa‘bân-ı Şerîf’te Okunacak Duâ:
Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.
(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)
Şa‘ban-ı Şerîf Duâları:
İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânüh”
İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”
Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”
Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar:
İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”
Son on (10) gün: “Yâ ‘atîka’r- rikâb”

  1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.
  2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
  3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
  4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.
    (Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 42.s.)