Mevlana Halid (k.s.)’dan İbretli Öğütler

Mevlana Halid (k.s.)’dan İbretli Öğütler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Sana Allâh (c.c.)’a karşı takvâ sahibi olmanı, O (c.c.)’a itaati, insanlara ezâ ve cefâ vermemeni, tavsiye ederim! Senin gıybetini yapsalar bile, sen kimsenin gıybetini yapma! Kimseden haksız yere dünyalık bir şey alma, ancak dînin alınmasını helâl kıldığı şeyleri al ve onları da hayır yollarında sarf eyle! Mü’min kardeşlerinin evlâd-ü iyâli aç dururken, sen bu malı nefsânî arzuların için harcayarak zevk-ü safâ peşinde olma!
Aslâ yalan söyleme, hiç kimseyi hakir görme, kendini de hiç kimseden üstün görme! Bütün gayretini kalbî ve bedenî ibâdetlere ver! Bununla birlikte kendini hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı olarak gör! Çünkü niyet, ibâdetlerin rûhudur. İhlâs olmadan da niyet mümkün değildir. Allâh (c.c.)’a yemin ederim ki, annemin beni doğurduğu günden beri tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum! Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflâs etmiş olarak görmüyorsan bu, cehâletin en son noktasıdır. Kendini iflâs etmiş olarak görünce de sakın Allâh (c.c.)’un rahmetinden ümidini kesme! Şeytanın, akıllarıyla oynadığı kişiler gibi Allâhü Te‘âlâ’nın fazlına güvenerek ibâdetleri de terk etme! Kalbî zikre devam et! Yolda yürürken dahî bu zikirde zayıflık gösterme!
Bütün işlerinde Allâhü Te‘âlâ’nın gücüne, kuvvetine ve kudretine sarıl! Sâdât-ı Kirâm’ın rûhâniyetinden yardım iste! İlim erbâbına ve Kur’ân-ı Kerîm hâfızlarına hürmet göster! Yapabildiğin kadar Kur’ân-ı Kerîm ile meşgul ol! Fıkıh ilmiyle, diğerlerinden daha fazla meşgul ol! Teheccüd, işrak, evvâbîn, duhâ gibi nâfile namazlara devam et! Devamlı abdestli bulunmaya gayret et! Az uyu! Senin yapman gereken şey; benliğini terk etmek, bütün cehd ü gayretini Allâh (c.c.) yolunda bezletmek, elinde bulunan mala kanaat etmek ve Makâm-ı Mahmûd Sahibi’nin sünnetine sıkıca sarılmaktır!..
(Es‘ad Sâhib, Buğyetü’l Vâcid, s.138-141)