Kadınların Cemaate Gelmesi Teşvik mi Edildi?

Kadınların Cemaate Gelmesi Teşvik mi Edildi? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Dinin emirlerinin yeni tebliğ ediliyor olması sebebiyle Allâh Resûlü (s.a.v.) ilk zamanlar kadınların câmiye gelmesine müsaade etmişti. Ancak erkekler saf tuttuktan sonra çocuklar, bunların da arkasında kadınların durmasını emretmiş; “Erkekler safının en hayırlısı birinci saf; kadınların safının en hayırlısı ise en son saftır” buyurmuştu.” (Müslim) Cemaatle namaz bitince, kadınlar erkeklerden önce çıkabilsin diye, Resûlullâh (s.a.v.) bir müddet oturup, sonra kalkardı. (Buhârî)
Din bilgileri yayılınca, artık Hz. Peygamber (s.a.v.) hanımların cemaate gelmesini istemedi. Kendisine “Seninle namaz kılmayı seviyorum ya Resûlallâh” diye arzeden Ümmü Humeyd (r.ânhâ)’e, “Biliyorum. Şu var ki, kendi evinde kılacağın namaz, mescidde kılacağın namazdan daha hayırlıdır. Kadınların en hayırlı mescidleri, evlerinin en tenha köşesidir” buyurdu. (İbni Hüzeyme) Bu hanım vefâtına kadar hep evinde namaz kıldı.
Hz. Peygamber (s.a.v.), bir cenazede rastladığı hanım topluluğuna, “Sevâp için geldiniz; günâhla dönün!” buyurmuştu. (İbni Mâce) Hz. Âişe (r.ânhâ) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.), kendisinden sonra kadınların ne âdetler çıkardığını görse idi, Benî İsrâil’in kadınları men edildiği gibi mutlaka onları men ederdi.” (İbn-i Âbidîn)
Bu sebeple Abdullah bin Ömer (r.a.), Cuma namazı için câmiye gelen hanımlara “Ey hanımlar, buradan çıkıp evlerinize dönseniz, sizler için daha hayırlıdır” buyurdu. (Taberânî) Cuma namazı, kadınlara farz olmadığı gibi; cemaatle namaz da yalnızca erkekler için sünnet-i müekkededir.
İmâm Ebû Hanîfe (r.a.), ilk zamanlar çok yaşlı hanımların öğle ve ikindi namazı dışındaki namazlarda cemaat için câmiye gelmesini câiz; bunun dışındakileri mekruh görmüşken, sonradan kendisine fetvâ soran ihtiyar bir hanımı cemaate gitmekten men etmişti. Zaman bozulduğu için hanımların cemaate gelmeyip namazını evinde kılması hususunda icmâ meydana geldi. (İbni Âbidîn)
(www.ekrembugraekinci.com)