İslam Çadırını Ayakta Tutmak

İslam Çadırını Ayakta Tutmak. İslâm’ı beş direk üzerine kurulan bir çadıra benzetmiştir. Kelime-i şehadet bu çadırın orta direği, diğer dört rükün ise çadırın dört köşesinde bulunan direkler gibidir.


Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)’den, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allâh’ın Resûlü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” (Müttafakun âleyh)
Bu beş şey imânın büyük temelleri ve önemli rükunlarıdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bu mübarek hadisten örnek alarak İslâm’ı beş direk üzerine kurulan bir çadıra benzetmiştir. Kelime-i şehadet bu çadırın orta direği, diğer dört rükün ise çadırın dört köşesinde bulunan direkler gibidir. Ortadaki direk olmazsa çadır kurulamaz. Ancak ortadaki direk bulunur da köşelerdeki direklerden herhangi biri eksik olursa çadır ayakta durabilir. Fakat direk bulunmayan taraflarda çöküntü ve eksiklik olur. Bu mübarek hadisi duyduktan sonra kendi halimize bakmamız gerekir. Acaba biz bu İslâm çadırını ne derece ayakta tutmaktayız? Acaba İslam’ın herhangi bir rüknünü tamamen yerine getirebiliyor muyuz? İslam’ın bu beş rüknü son derece önemlidir. Bunlar İslâm’ın temelleri olarak kabul edilmişlerdir. Bir Müslümanın, Müslüman olduğundan dolayı bunların hepsine dikkat göstermesi son derece gereklidir. Bunlar arasında imândan sonra en önemli şey namazdır. Hz. Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) diyor ki: “Allâh (c.c.) indinde en sevimli amel hangisidir?” diye Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e sordum, “Namazdır.” buyurdu. “Sonra hangisi?” dedim. “Anne ve baba ile iyi geçinmektir.” buyurdu. “Sonra hangisi?” dedim. “Allâh (c.c.) yolunda cihâddır.” buyurdu. Molla Aliyyü’l-Kâri diyor ki; “Bu sahih hadis, alimlerin “İmândan sonra en önemli ibâdet namazdır” görüşüne delildir. Bu görüşü şu hadis desteklemektedir: “Allâhü Te’âlâ’nın kullarına emrettiği en üstün amel namazdır.”


(Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Fezail-i A’mal, Amellerin Fazileti, 262-263.s.)