İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler

İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Hz. Ebû Zer (r.a.) diyor ki: “Ben Peygamber (s.a.v.)’e “Allâhü Te‘âlâ’nın indirmiş olduğu kitapların tamamı ne kadardır?” diye sordum. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: “100 sahife ve 4 kitaptır. 50 sahife Hz. Şit (a.s.)’a, 30 sahife Hz. İdris (a.s.)’a, 10 sahife Hz. İbrahim (a.s.)’a, 10 sahife Tevrat’tan önce Musa (a.s.)’a ve bunlara ilave olarak dört kitap, Tevrat, İncil, Zebûr ve Kur’ân-ı Kerîm’i indirmiştir.”
Ben, “İbrahim (a.s.)’ın sahifelerinde ne yazıyordu?” diye sordum, buyurdular ki: “Hepsi hikmetli sözlerdi. Meselâ, “Ey kendini beğenen zorba padişah! Ben seni servet üzerine servet yığasın diye göndermedim. Ben seni mazlumun feryâdı, bana ulaşmadan önce onun feryâdına yetiş diye göndermiştim. Çünkü ben kafir olsa da mazlumun âhını geri çevirmem.”
O sayfalarda bir de şu vardı. “Akıllı bir kimse, aklına bir noksanlık gelmediği müddetçe vakitlerinin tamamını üçe bölmeli. Bir kısmını Râbbine ibâdetle geçirmeli ve bir kısmını da nefsini muhasebe edip ne kadar iyi ve kötü amel işlediğini düşünmeli ve bir kısmında da helâl rızık kazanmalıdır.”
Akıllı insanın vaktini gözetmesi, davranışlarını düzeltmeye gayret etmesi, dilini yersiz ve faydasız konuşmaktan koruması da gerekir. Konuşmasının muhasebesini yapanın dili faydasız sözlere kaymaz. Akıllı bir kimse üç gayenin dışında başka bir şey için yolculuğa çıkmamalıdır. Bu üç gâye, ya ahiret azığı için ya geçimini temin etmek için ya da mubâh olması şartıyla gezinti içindir.
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevî, Fezail-i A’mal)

Pratik Fıkhî Bilgiler

SUAL: Bezinde necaset olan çocuğu sırta sarıp namaz kılmak caiz midir?
CEVAP: Necasetli çocuğu, sırta sararak namaza durunca, namaz sahih olmaz. Bu, cepte idrar şişesi taşımaya benzer. Fakat çocuk, kendiliğinden kucağa oturur, sırta binerse, üstü necasetli de olsa, namaza mani olmaz.
(Redd-ül-muhtar)